ข่าว

วิดีโอ

ราคาทองคงที่ ทองแท่งขายออกบาทละ 18,800

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ราคาคงที่ ทองแท่งรับซื้อ บาทละ 18,700 บาท ขายออก บาทละ 18,800 บาท รูปพรรณ รับซื้อ บาทละ 18,434.56 บาท ขายออก บาทละ 19,200 บาท

วันที่ 1 ก.ค. 58 สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองคำ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.19 น. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 18,700.00 บาท ขายออกบาทละ 18,800.00 บาท ราคาทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 18,434.56 บาท ขายออกบาทละ 19,200.00 บาท

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ราคาคงที่ ทองแท่งรับซื้อ บาทละ 18,700 บาท ขายออก บาทละ 18,800 บาท รูปพรรณ รับซื้อ บาทละ 18,434.56 บาท ขายออก บาทละ 19,200 บาท 1 ก.ค. 2558 09:32 1 ก.ค. 2558 10:20 ไทยรัฐ