ข่าว
100 year

เห็นชอบ "ร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย" ให้โอกาสเอสเอ็มอีฟื้นฟูกิจการ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 ก.ค. 2558 05:45 น.
SHARE

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จ.เชียงใหม่ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย ในส่วนของการ ฟื้นฟูกิจการ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มให้มีกระบวนการเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยให้ลูกหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูได้เฉพาะหนี้ที่เกิดจากการดำเนินกิจการ ซึ่งเป็นหนี้กับเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ส่วนกรณีลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจำกัดจะต้องมีจำนวนหนี้ไม่ถึง 10 ล้านบาท โดยลูกหนี้จะต้องทำรายละเอียดแผนฟื้นฟูกิจการ รายละเอียดสินทรัพย์ หนี้สิน และวิธีการฟื้นฟูกิจการ

สำหรับการเพิ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เอสเอ็มอี ถือเป็นการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราว ให้ได้มีโอกาสฟื้นฟูกิจการและไม่ตกเป็นบุคคลล้มละลาย เพื่อจะได้รักษาองค์กรทางธุรกิจไว้ และทำให้กิจการของลูกหนี้ดำเนินการต่อไปได้ โดยเจ้าหนี้จะได้รับการชำระหนี้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจะทำให้เกิดผลดีต่อเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจในภาพรวม และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้มแข็ง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สรรเสริญ แก้วกำเนิดเชียงใหม่ร่าง พ.ร.บ.ล้มละลายเอสเอ็มอีลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้