ข่าว

วิดีโอ

ชุมชนขอร่วมพัฒนาริมน้ำเจ้าพระยา

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 14,000 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีโครงสร้างคอนกรีตลักษณะคล้ายถนน 4 เลน สูง 3.25 เมตรจากระดับน้ำทะเล กว้าง 19.5 เมตร ความยาว 14 กม. ตลอด 2 ฝั่งแม่น้ำ โดยช่วงแรกสร้างตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงสะพานพระปิ่นเกล้านั้น เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. กลุ่ม Friends of River สมาคมเรือไทย ตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวย่านแม่น้ำเจ้าพระยา ภาคประชาชน นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ได้นำสื่อมวลชนล่องแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ำซึ่งจะได้รับผลกระทบจากโครงการฯ โดยนายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ เลขาธิการสมาคมเรือไทย กล่าวว่า สมาคมฯได้สรุปผลกระทบจากโครงการนี้รวม 32 ข้อ เสนอต่อหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ, นายกรัฐมนตรี และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอให้ทบทวนโครงการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การท่องเที่ยว ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

นายยศพล บุญสม ตัวแทนกลุ่ม Friends of River กล่าวว่า ทางกลุ่มและภาคประชาชน ไม่ได้คัดค้านการพัฒนา แต่อยากให้ภาครัฐทบทวนการออกแบบซึ่งไม่ควรเหมือนกันหมดตลอดลำน้ำ เนื่องจากโครงสร้างคอนกรีตที่มีความสูงเพิ่มจากสันเขื่อนที่มีอยู่เดิม จะบดบังทัศนียภาพของฝั่ง
แม่น้ำ ชุมชนถูกโอบล้อมขาดความเป็นส่วนตัวและยังเกิดจุดอับที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของคนในชุมชน และควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความเห็นด้วย.

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 14,000 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีโครงสร้างคอนกรีตลักษณะคล้ายถนน 4 เลน สูง 3.25 เมตรจากระดับน้ำทะเล กว้าง 19.5 เมตร ความยาว 14 กม. ตลอด 2 ฝั่งแม่น้ำ 30 มิ.ย. 2558 23:53 30 มิ.ย. 2558 23:53 ไทยรัฐ