ข่าว

วิดีโอ

พ่อแม่เพศเดียวกัน ก็เลี้ยงดูลูกให้ดีได้

นักวิทยาศาสตร์รับรองแล้วว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกหลานของเขา ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คนละเพศกัน หรือเพศเดียวกัน ก็สามารถเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีได้เหมือนกัน

คณะนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเรื่องนี้จากรายงานการศึกษา เกี่ยวนักศึกษาจำนวน 19,000 คน ระหว่าง พ.ศ.2520-2558

โดยกล่าวว่า เท่าที่ได้ศึกษา อาจกล่าวได้ว่า ไม่พบว่าผลการอบรมสั่งสอนลูกหลานจากพ่อแม่เพศเดียว หรือคนละเพศ จะผิดแผกแตกต่างกันอย่างใดเลย

ผู้อำนวยการของการวิจัยคนหนึ่งกล่าวว่า “ปัญหาเรื่องเพศของผู้เป็นพ่อและแม่ ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลย”.

นักวิทยาศาสตร์รับรองแล้วว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกหลานของเขา ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คนละเพศกัน หรือเพศเดียวกัน ก็สามารถเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีได้เหมือนกัน... 30 มิ.ย. 2558 14:37 30 มิ.ย. 2558 14:39 ไทยรัฐ