วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ภัยแล้ง

ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในไทยเข้าขั้นรุนแรงและลุกลามขยายวงกว้างใกล้วิกฤติหลายจังหวัดเกษตรกรมีปัญหาแย่งสูบน้ำบางพื้นที่ขาดน้ำดื่มน้ำใช้ ขณะที่น้ำกักเก็บในเขื่อนใหญ่ๆ แห้งขอด ผู้สนใจติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรม ชลประทาน rid.go.th 

หน้าแรก ในหัวข้อสถานการณ์น้ำ นำเสนอ รายงานสรุปสถานการณ์น้ำประจำวัน ปริมาณน้ำในอ่าง-เขื่อน ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและระบบโทรมาตร เกี่ยวกับกรมฯ นำเสนอประวัติกรมชลประทาน หน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างหน่วยงาน นอกจากนั้น แผนยุทธศาสตร์ ยังนำเสนอแนวทางการทำงานเกี่ยวกับน้ำ...

30 มิ.ย. 2558 10:25 30 มิ.ย. 2558 10:25 ไทยรัฐ