ข่าว

วิดีโอ

จากดินก้อนเดียว

ความเคลื่อนไหวในการต่อต้าน คสช.เริ่มจะเพิ่มความถี่มากขึ้น สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกฯ พูดถึงการรวมตัวชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของ กลุ่มนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ หรือ กลุ่มดาวดิน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือนักศึกษาที่ถูกจับกุมไปแล้ว 14 คน ที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย และกลุ่มที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมที่มีการเคลื่อนไหวในขณะนี้ โดยมีการเดินสายไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อหาแนวร่วม

รมต.ประจำสำนักนายกฯยังไม่ฟันธงว่าเป็นความเคลื่อนไหวโดยตรงของกลุ่มนักศึกษาหรือไม่ แต่ยอมรับว่ามีคนสนับสนุน ซึ่งกลุ่มดาวดินเคยช่วยเหลือชาวบ้านที่ อ.วังสะพุง จ.เลย แต่อยู่ๆก็เข้ามาเคลื่อนไหวใน กทม.

อีกทั้ง รมต.ประจำสำนักนายกฯในฐานะที่เคยกำกับดูแลหน่วยงานข่าวกรองของรัฐมาก่อนยอมรับว่า ประชาชนเองก็มีสองความคิด คือฝ่ายหนึ่งยอมรับให้ คสช.ทำงานต่อไปจนจบโรดแม็ป แต่อีกฝ่ายเรียกร้องให้ คสช.ออกจากอำนาจ

จากเหตุการณ์เดียวกันนี้ รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ วัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย ออกมาระบุว่า การประกาศของ คสช.ที่ห้ามชุมนุมทางการเมือง เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ ด้วยว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ถือว่าประชาชนมีเสรีภาพจริง แต่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็มีข้อกำหนดไว้ว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญบังคับแก่กรณีใด ให้ทำตามประเพณีปกครองประเทศไทย

จึงถือว่า ประกาศของหัวหน้า คสช.มีกฎหมายรองรับ

เป็นการตีความตามแบบฉบับของนักกฎหมายที่กลายเป็นความขัดแย้ง ฝ่ายหนึ่ง มองอย่างนักกฎหมาย ตามหลักนิติศาสตร์ แต่อีกฝ่าย มองอย่างนักประชาธิปไตย ตามหลักรัฐศาสตร์ ซึ่งที่ผ่านมาบ้านเรามักจะพูดกันแต่หลักนิติศาสตร์ ที่ไม่ค่อยมีมาตรฐานเท่าไหร่

เอะอะก็นิติรัฐนิติธรรม แม้แต่การเมืองการปกครองก็อ้างหลักนิติรัฐ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว หลักรัฐศาสตร์ ถือว่าเป็นหัวใจของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในสมัยโบราณยึดหลัก พ่อปกครองลูก ยึดถือความเมตตาให้อภัยจึงทำให้ปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบสุขร่มเย็นมาตลอด

อีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้อำนาจตามกฎหมาย ที่จะนำไปสู่ น้ำผึ้งหยดเดียว เหมือนเช่นวิกฤติการเมืองในอดีต คือกรณีที่ เจ้าหน้าที่กักรถยนต์ของทีมทนายไว้ที่หน้าศาลทหาร เป็นเวลา 15 ชั่วโมง เพื่อทำการยึดมือถือของนักศึกษา โดยไม่มีการทำบันทึกการตรวจยึด

ยิ่งจะทำให้เหตุการณ์บานปลาย

จากเหตุการณ์เล็กๆ ความเคลื่อนไหวของนักศึกษากลุ่มหนึ่ง จากดินก้อนเดียว กำลังจะขยายวงเป็นชนวนการเมือง ถ้ายังยึดหลักนิติรัฐ โดยไม่คำนึงถึงหลักการปกครองหลักรัฐศาสตร์ บ้านเมืองอาจลุกเป็นไฟได้.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com

30 มิ.ย. 2558 09:47 30 มิ.ย. 2558 09:47 ไทยรัฐ