ข่าว

วิดีโอ

รัฐมนตรีสาธารณสุข

ว่ากันว่าคราใดที่กระทรวงสาธารณสุขมีรัฐมนตรีที่เป็นหมอเข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วย มักจะมีปัญหาในการบริหารงานเกิดขึ้นเสมอโดยเฉพาะในระยะหลังๆ

สำรวจดูผู้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขในอดีตที่มีอยู่กว่า 50 คน พบว่ามีหมอเข้ามาเพียง 1 ใน 5 หรือประมาณ 10 กว่าคน ในจำนวนนี้มีทั้งหมอที่เป็นปูชนียบุคคลของวงการแพทย์เช่น พระบำราศนราดูร นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ฯลฯ หมอที่เป็นอดีตปลัดกระทรวง หมอนักการศึกษา หมอที่เป็นอดีตอธิการบดีและอาจารย์มหาวิทยาลัย รวมทั้งหมอที่มีลักษณะเป็น แพทย์พาณิชย์ หรือเป็น หมอโนเนม แต่ใกล้ชิดผู้มีอำนาจเลยได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้

ในขณะที่เวลาใดมีบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง หรือจากราชการฝ่ายอื่น เวลานั้นความสมัครสมานสามัคคีของหมอในกระทรวงจะเกิดขึ้นสูงเพราะจะรวมตัวกันสอดส่องดูแลความไม่ชอบมาพากลในการบริหารงานของฝ่ายการเมืองที่บางครั้งจ้องเข้ามาหาประโยชน์

อย่างไรก็ตาม บุคคลภายนอกที่มิใช่หมอแต่เข้ามาแล้วได้สร้างสรรค์ความเจริญให้กระทรวงสาธารณสุขจนเป็นที่กล่าวขวัญกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็มีไม่น้อยเช่น พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ นายชวน หลีกภัย นายมารุต บุนนาค ฯลฯ

มาถึงยุคปัจจุบันผู้ได้รับการวางตัวเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขคือ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ที่มาจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้ามาช่วงแรกก็โดนประท้วงและมีเรียกร้องจากกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลว่าให้เลือกเอาว่าจะนั่งเก้าอี้ตัวไหนระหว่างการเป็น อธิการบดี กับ รัฐมนตรี จะมาถ่างขาควบสองเก้าอี้นั้นไม่สมควร ซึ่งในที่สุดก็จำยอมลาออกจากอธิการบดี

บริหารราชการแผ่นดินไปได้ไม่นานก็เกิดความขัดแย้งกับฝ่ายราชการประจำคือ ปลัดกระทรวง จนปลัดกระทรวงต้องถูกย้ายไปช่วยราชการที่อื่นด้วยความขมขื่น

แต่แล้วความจริงก็ค่อยๆปรากฏออกมาว่า มี 2 เรื่องสำคัญที่ไม่สู้จะงดงามนักเกิดขึ้นในระหว่างนี้

นั่นคือการที่ ป.ป.ช. ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวหาว่า นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข จงใจแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เร่งรัดการดำเนินการสรรหาโดยไม่กลั่นกรองคุณสมบัติ ฯลฯ ซึ่ง ป.ป.ช. เห็นว่าเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา และกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

กับเรื่องที่ คตร. หรือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ว่า คณะกรรมการ สปสช. ที่มี รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน ได้ใช้อำนาจนอกเหนือจากพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯกำหนดซึ่งเป็น การอนุมัติใช้จ่ายเงินโดยมิชอบ และผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้าราชการประจำหลายร้อยคนที่ถูก ป.ป.ช.และองค์กรต่างๆตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จยังถูกคำสั่งหัวหน้า คสช.ให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว

ไม่ทราบว่าจะใช้มาตรฐานเดียวกันนี้กับรัฐมนตรีหรือไม่.

“ซี.12”

30 มิ.ย. 2558 09:33 30 มิ.ย. 2558 09:54 ไทยรัฐ