วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชายโอมานป่วยเมอร์ส อาการดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้

รมว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ระบบเฝ้าระวังโรค และห้องแยกโรคความดันลบ ที่สถาบันบำราศนราดูร ขณะที่ผู้ป่วยชาวโอมาน อาการดีขึ้นตามลำดับ ...

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางตรวจเยี่ยมระบบเฝ้าระวังโรค และแยกห้องโรคความดันลบ หลังจาก ผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สชาวโอมาน ที่รักษาอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร อาการดีขึ้นตามลำดับ รับประทานอาหารได้ ช่วยเหลือตัวเองได้พอควร ได้รับการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคประจำตัว ทั้งนี้ จะมีการตรวจสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจบริเวณหลังโพรงจมูก ให้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อที่จะแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้ ก่อนย้ายออกจากห้องแยกโรคความดันลบ ไปรักษาในห้องแยกปกติจนกว่าโรคประจำตัวจะดีขึ้น และปลอดภัยที่จะเดินทางกลับประเทศ ส่วนญาติ 3 คน อาการปกติ

มีรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 2 กรกฎาคม ผู้ที่สัมผัสผู้ป่วย จะสิ้นสุดระยะเวลารับไว้สังเกตอาการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 36 คน จะได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ว่าไม่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งการเก็บสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจบริเวณหลังโพรงจมูกตามมาตรฐาน ก่อนออกจากระบบเฝ้าระวังโรค และเดินทางกลับ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำที่แยกตัวเองที่บ้าน ก็ให้กลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติรมว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ระบบเฝ้าระวังโรค และห้องแยกโรคความดันลบ ที่สถาบันบำราศนราดูร ขณะที่ผู้ป่วยชาวโอมาน อาการดีขึ้นตามลำดับ ... 29 มิ.ย. 2558 17:34 29 มิ.ย. 2558 18:20 ไทยรัฐ