วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กมธ.ยกร่างฯ ปัด เดินสายล็อบบี้ สปช. ผ่านร่างรธน.

คณะกมธ.ยกร่างรธน. ปฏิเสธเดินสายล็อบบี้สมาชิก สปช.ผ่านร่างรธน. พร้อมรับข้อสังเกตขององคมนตรี คัดค้านผู้ทรงคุณวุฒิคนนอก นั่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ยืนยัน ยึดองค์ประกอบเดิมตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550

วันที่ 29 มิ.ย. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาและโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการยกร่างฯได้พิจารณาทบทวนบทบัญญัติเป็นรายมาตราของร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรกไปแล้ว 48 มาตรา โดยการประชุมวันนี้ จะเข้าสู่การพิจารณาต่อเนื่องในส่วนของสิทธิพลเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยคิดว่า ไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงหลักการ แต่อาจมีปรับถ้อยคำบางมาตรา ส่วนประเด็นที่จะต้องพิจารณาให้เกิดความรอบคอบอยู่ในมาตรา 62 และ มาตรา 63 เกี่ยวกับพลเมืองย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิบัติราชการทางปกครอง อันมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ และชุมชนย่อมมีสิทธิปกป้อง ท้องถิ่น และชาติ

ส่วนข้อสังเกตของ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการ และไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. และทักท้วงความไม่ชัดเจนของคำว่า “ยุติธรรม” ตามมาตรา 219 การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นอำนาจของศาล ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามหลักนิติธรรม นั้น

ขณะนี้ได้สำเนาข้อสังเกตดังกล่าวได้ส่งถึง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แล้ว และคณะกรรมาธิการพร้อมรับข้อสังเกตเข้าพิจารณาเมื่อลงรายมาตราในภาค 3 ว่า ด้วยหลักนิติธรรม ศาลและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ โดยคณะกรรมาธิการ ก็ได้พิจารณาในประเด็นผู้ทรงคุณวุฒิ จะเข้ามาเป็น ก.ต.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยยืนยันองค์ประกอบเหมือนรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 และให้การกำหนดสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ของ ก.ต.ให้ไปอยู่ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแทน ส่วนความไม่ชัดเจนของคำว่า ยุติธรรม ในมาตรา 219 หากเห็นว่าไม่จำเป็นทางคณะกรรมาธิการก็พร้อมตัดคำว่า “ยุติธรรม” ออกจากมาตรา 219

พลเอก เลิศรัตน์ ยังปฏิเสธว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ได้เดินสายล็อบบี้เพื่อให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ผ่านร่างรัฐธรรมนูญ ตามที่นายวันชัย สอนศิริ สมาชิก สปช. ระบุไว้ และเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องเดินสายล็อบบี้

คณะกมธ.ยกร่างรธน. ปฏิเสธเดินสายล็อบบี้สมาชิก สปช.ผ่านร่างรธน. พร้อมรับข้อสังเกตขององคมนตรี คัดค้านผู้ทรงคุณวุฒิคนนอก นั่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ยืนยัน ยึดองค์ประกอบเดิมตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 29 มิ.ย. 2558 12:18 29 มิ.ย. 2558 16:50 ไทยรัฐ