วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนระวังโรคฉี่หนู พบผู้ป่วยเข้ารักษาแล้วที่บุรีรัมย์

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเตือน เกษตรกรและประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง หาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฉี่หนู หลังจากเริ่มมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 58 นายแพทย์สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนูว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยด้วยโรคฉี่หนู เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรวมทั้งจังหวัดมีจำนวนหลายราย โดยในจำนวนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ซึ่งกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 65 ปี ขึ้นไป รองลงมา คือ กลุ่มอายุระหว่าง 35-44 ปี อาชีพที่พบมีผู้ป่วยมากที่สุด คือเกษตร รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง และอาชีพอื่นๆ ตามลำดับ

หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2555 พบว่าในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วยจำนวน 56 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย แพร่ระบาดมากที่สุด ในอำเภอโนนสุวรรณ รองลงมาคือ อำเภอละหานทราย และอำเภออื่นๆ รองลงมาตามลำดับ แม้ว่าในปีนี้จะยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคฉี่หนูในพื้นที่ตัวจังหวัด แต่ก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ เพราะเป็นช่วงฤดูของการทำนา ประกอบกับมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วย

ดังนั้น จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ที่ต้องลงไปทำนา หรือแช่น้ำเป็นเวลานานๆ ควรหาเครื่องมือป้องกันให้มิดชิด อาทิ การสวมถุงมือ รองเท้าบูต เป็นต้น ทั้งนี้โดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลตามร่างกายควรหลีกเลี่ยงการลงลุยน้ำ เพราะจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจาย เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลได้ง่าย หรือหลังลงแช่น้ำนานๆ ควรรีบชำระล้างร่างกายด้วยสบู่ ให้สะอาดทุกครั้ง

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเตือน เกษตรกรและประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง หาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฉี่หนู หลังจากเริ่มมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว 29 มิ.ย. 2558 11:54 29 มิ.ย. 2558 12:56 ไทยรัฐ