วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไก่อู' เตือนสติกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมทุกฝ่าย ให้เคารพ ก.ม.

“สรรเสริญ แก้วกำเนิด” เตือนสติกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม ทั้งกลุ่มต้าน และกลุ่มที่ออกมาชื่นชม ให้เคารพกฎหมาย ย้ำประเทศกำลังเดินหน้าสู่การปฏิรูป เพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ...

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงความเห็นต่อการเคลื่อนไหวทางสังคม ทั้งกลุ่มที่ออกมาชื่นชมรัฐบาล หรือโต้แย้งว่า การเคลื่อนไหวไม่ว่ารูปแบบใด ล้วนส่งผลต่อความสงบของประเทศในภาพรวม อาจกระทบต่อมิติอื่นๆ อาทิ การค้า การลงทุน ความเชื่อมั่นของนานาชาติ การเคลื่อนไหวของบางกลุ่มชัดเจนว่า ขัดต่อกฎหมาย ขอให้ปล่อยเป็นขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมที่จะตัดสินลงโทษ ขออย่าให้อีกฝ่ายออกเคลื่อนไหวโจมตีกันไปมา และอยากจะฝากเรียนไปยังทุกกลุ่มว่า รัฐบาลเชื่อว่า สิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยขณะนี้คือ ความสงบสุข ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็น

รวมทั้งขอให้มั่นใจว่า ประเทศกำลังเดินหน้าสู่การปฏิรูปประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางสังคมเช่นที่เคยเกิดในอดีต และนำประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์.

“สรรเสริญ แก้วกำเนิด” เตือนสติกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม ทั้งกลุ่มต้าน และกลุ่มที่ออกมาชื่นชม ให้เคารพกฎหมาย ย้ำประเทศกำลังเดินหน้าสู่การปฏิรูป เพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ... 29 มิ.ย. 2558 11:40 29 มิ.ย. 2558 12:51 ไทยรัฐ