วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งพัฒนาเรียน-สอน นร.เก่งภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เผยว่า ตามที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโต การติดต่อค้าขาย การใช้วิถีชีวิตร่วมกันของชาวอาเซียนที่จะต้องมีขึ้นในอนาคต สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ได้เตรียมการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ถึงเวลานี้ได้เพิ่มความเข้มข้นในการให้ความรู้กับนักเรียนที่จะต้องเจริญเติบโตเข้าสู่วิถีชีวิตดังกล่าว ล่าสุดได้เปิดตัวโครงการพัฒนางาน “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558” ขึ้นด้วยการจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ที่จะส่งผลให้เด็กนักเรียนในสังกัดซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา ซึ่งเป็นก้าวย่างที่นักเรียนในระดับเริ่มต้นนี้ได้เรียนรู้ จนถึงขั้นสัมผัสได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักเรียนที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปจนถึงช่วงออกมาประกอบอาชีพ

นายจักรพรรดิ์เผยต่อไปว่า สำหรับโครงการนี้ตนได้ดำเนินการสู่กลุ่มเป้าหมายคือครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ให้ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสอนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ รวมทั้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และมีทักษะ ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้และเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตนจะเร่งพัฒนาและส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถผ่านระบบ UTQ ONLINE ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ด้วย ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ที่ได้มีการแต่งตั้งไปแล้ว กำลังเร่งดำเนินการอยู่ ทั้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมการจัดทำคู่มือการอบรมและเอกสารประกอบการอบรม และตามด้วยการนิเทศติดตามหลังการเข้ารับการอบรมแล้ว ซึ่งจะมีการประเมินโครงเป็นผลสรุปด้วยการจัดทำ

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เผยว่า ตามที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโต... 29 มิ.ย. 2558 07:20 29 มิ.ย. 2558 07:21 ไทยรัฐ