วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไฟเขียวปรับเกณฑ์เฟ้น ผอ.-รอง ผอ.สังกัดอาชีวะ

ไฟเขียวปรับเกณฑ์เฟ้น ผอ.-รอง ผอ.สังกัดอาชีวะ

  • Share:

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการวิทยาลัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มทั่วไป เกณฑ์การคัดเลือกคะแนนเต็ม 300 คะแนน แบ่งเป็น ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ 100 คะแนน และภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน 50 คะแนน สัมภาษณ์ 50 คะแนน 2.กลุ่มประสบการณ์ เกณฑ์คัดเลือกคะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งเป็น ภาค ก ประเมินผลการปฏิบัติงาน 150 คะแนน และภาค ข สัมภาษณ์ 50 คะแนน

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ผู้ผ่านการ คัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และประกาศรายชื่อตามคะแนนเพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง โดยบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก มีอายุ 2 ปี หลักเกณฑ์ใหม่จะเริ่มใช้ในเดือน ก.ค.นี้ทันที โดยมอบหมายให้อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สอศ.ไปกำหนดสัดส่วนการประกาศรับสมัคร กำหนดวัน เวลาในการคัดเลือก ออกข้อสอบ การกำหนดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน และคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งวางหลักเกณฑ์ให้เกิดความเป็นธรรมและตรงตามหลักธรรมาภิบาล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้