วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เติมศักยภาพผู้บริหาร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา

เติมศักยภาพผู้บริหาร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา

  • Share:

ลุยปฏิรูปศึกษายกระดับคุณภาพ มอบโล่ 13 โรงเรียนสอนสื่อมวลชนดีเด่น

นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่า มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “ไทยรัฐวิทยา กับการปฏิรูปการศึกษา” ระหว่าง วันที่ 8-10 ก.ค.นี้ ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. เวลา 08.00-10.30 น. นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ การบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูป โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ สมาชิกปฏิรูปแห่งชาติ และการมอบนโยบาย สพฐ. โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 34 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ รวมถึงมอบนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้มีความเข้มแข็งก้าวไกลต่อไป

นายวิเชนกล่าวอีกว่า ในงานสัมมนายังมีการแสดงนิทรรศการและการนำเสนอภาพแห่งความสำเร็จด้านต่างๆของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา พร้อม มอบโล่รางวัลชนะเลิศโรงเรียนจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557 จำนวน 13 โรง ดังนี้ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) จ.ชัยภูมิ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) จ.ขอนแก่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) จ.ปัตตานี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) จ.ตาก ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) จ.สกลนคร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) จ.สระบุรี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) จ.ปทุมธานี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) จ.สมุทรสงคราม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) จ.ชุมพร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) จ.สระแก้ว ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) จ.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) จ.น่าน และ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) จ.แม่ฮ่องสอน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้