วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำฝั่ง มธ.หรือฝั่งศาลฎีกา

ศึกษาเบื้องต้นที่จอดใต้สนามหลวง-งบพันล้านไม่คุ้มไม่ทำ

นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่รัฐบาลได้สั่งการให้ กทม.พิจารณาแนวทางก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ท้องสนามหลวงว่า ได้มอบหมายให้สำนักการโยธา ศึกษาผลกระทบและออกแบบเบื้องต้น ซึ่งเบื้องต้นผลการศึกษาไว้ พบว่า การก่อสร้างควรเว้นพื้นที่ที่จะประกอบพระราชพิธี และอาจก่อสร้างขยายออกมายังถนนราชดำเนิน และต้องว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาสำรวจและศึกษาผลกระทบด้วย รวมทั้งสำรวจโบราณวัตถุใต้ดินด้วย ทั้งนี้ กทม. จะทำงานร่วมกับกรมศิลปากรอย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาแนวทางก่อสร้างโครงการนี้

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับกรมศิลปากรมีความเห็นว่า ไม่ควรก่อสร้างด้านทิศใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบพระราชพิธีและอยู่ติดพระบรมมหาราชวัง หากจะก่อสร้าง

ควรดำเนินการด้านทิศเหนือหรือด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจจะก่อสร้างออกมาตามแนวถนนราชดำเนิน บริเวณหน้าศาลฎีกา โดยจะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาและสำรวจผลกระทบ แนวทางการก่อสร้าง งบประมาณ และความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างร่างประกวดราคา เพื่อเสนอของบประมาณในการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา นอกจากนี้ในเรื่องของโบราณวัตถุใต้ดิน จะกำหนดในร่างประกวดราคาให้บริษัทที่ปรึกษามีมาตรการขุดค้นหาโบราณวัตถุใต้ดิน โดยมีกรมศิลปากรกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ และต้องผ่านการพิจารณาคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยจึงจะสามารถก่อสร้างได้ โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณหลายพันล้านบาท และใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุป หากผลการศึกษาพบว่าการก่อสร้างที่จอดรถอาจสร้างผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ ไม่สามารถแก้ปัญหาจราจรได้จริง หรือไม่เกิดความคุ้มค่า ก็อาจยกเลิกโครงการได้ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาจะได้เสนอพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างเพื่อให้พิจารณาต่อไป.

นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่รัฐบาลได้สั่งการให้ กทม.พิจารณาแนวทางก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ท้องสนามหลวงว่า ได้มอบหมายให้สำนักการโยธา 29 มิ.ย. 2558 00:34 29 มิ.ย. 2558 00:34 ไทยรัฐ