วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง ทรงห่วงราษฎรขาดแคลนน้ำ รับสั่งตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษ 2 จว.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษ ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และเชียงใหม่...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และทำการเพาะปลูก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษขึ้นในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ฐานปฏิบัติการสนามบินจังหวัดนครสวรรค์ รับผิดชอบปฏิบัติการฝนหลวงในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา และฐานปฏิบัติการสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบปฏิบัติการฝนหลวงในเขตภาคเหนือ

ทั้งนี้ ให้นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงพิเศษ ด้วยการดำเนินงานที่ สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน

ส่วนประโยชน์ของฝนหลวงนั้น จะเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน ทั้งยังเพิ่มพื้นที่ในการทำการเกษตร และระบบผลิตน้ำประปา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เคยพระราชทานแนวทางการแก้ไขวิกฤติภัยแล้งเมื่อปี 2542 .

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษ ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และเชียงใหม่... 28 มิ.ย. 2558 20:45 28 มิ.ย. 2558 21:23 ไทยรัฐ