วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กมธ.ยกร่าง ยอมตัดคนนอกนั่ง กต.ศาล ตามที่องคมนตรีท้วงติง

กมธ.ยกร่างฯ ยอมตัดคนนอกนั่ง กต.ศาลใช้แบบเดิม ตามที่องคมนตรีท้วงติง ส่วนคำนิยามว่า “ยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม” ยังไม่ได้ศึกษา...

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการ ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณี นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี และอดีตนายกฯ ทำหนังสือคัดค้านถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ใน 2 ประเด็นหลักคือ คัดค้านผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) และการบัญญัติในนิยามคำว่ายุติธรรม ตามหลักนิติธรรม ไม่มีความชัดเจน ว่า การพิจารณารายประเด็นในช่วงที่ผ่านมา กรรมาธิการ ยกร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 36 คน ได้พูดคุยเนื้อหาดังกล่าวแล้วเห็นตรงกันว่า จะแก้ไขเนื้อหาในร่างแรกของรัฐธรรมนูญในมาตรา 225 จากเดิมที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้พากษาหรือตุลาการ และไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 สามารถเข้ามาเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรมได้

ทั้งนี้ จะแก้ไขให้กลับไปใช้หลักการหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญ 2550 คือเปิดช่องให้มีกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม จากบุคคลภายนอกจำนวน 2 คน แต่มาจากการสรรหาของวุฒิสภาเท่านั้น เชื่อสามารถแก้เพิ่มความชัดเจนและชี้แจงได้

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะมีการพิจารณาลงรายละเอียดอีกครั้งในช่วงลงรายมาตรา ประมาณกลางเดือน ก.ค.นี้ ซึ่งจะมีความชัดเจนในรายละเอียดยิ่งขึ้น ส่วนสาเหตุที่กรรมาธิการ ยกร่างรัฐธรรมนูญยังไม่มีการแถลงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ เพราะอยู่ในช่วงพิจารณาเรื่องอื่นๆ อยู่ และยังไม่ถึงลำดับการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาล

ส่วนประเด็น คำนิยามว่า “ยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม” ตามที่องคมนตรี ได้โต้แย้งว่า มีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนในการตีความบังคับใช้ในกระบวนการยุติธรรมในมาตรา 219 ประกอบ 217 ในร่างรัฐธรรมนูญ นั้น ขณะนี้ตนยังไม่ได้ศึกษา แต่เชื่อว่าเมื่อมีการพิจารณาถึงในมาตราที่เกี่ยวข้องเรื่องดังกล่าว ก็จะมีคำตอบที่มีความชัดเจนแน่นอน.

กมธ.ยกร่างฯ ยอมตัดคนนอกนั่ง กต.ศาลใช้แบบเดิม ตามที่องคมนตรีท้วงติง ส่วนคำนิยามว่า “ยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม” ยังไม่ได้ศึกษา... 28 มิ.ย. 2558 18:22 28 มิ.ย. 2558 18:56 ไทยรัฐ