วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.รับทราบทรัพย์สินวัดบ้านไร่ เสนอ 'พระปลัดนุช' นั่งเจ้าอาวาส

คณะกรรมการ มีมติรับทราบรายการทรัพย์สินวัดบ้านไร่ 219 รายการ เงินในบัญชี 44 ล้านกว่าบาท รวมทั้งวิหารเทพวิทยาคม ขณะที่การคัดเลือกเจ้าอาวาสวัดคนใหม่ เสนอ "พระปลัดนุช" ทำหน้าที่ ชงเจ้าคณะจังหวัด พิจารณา...

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.58 ที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พระราชสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่ได้เป็นประธานการประชุมสรุปการตรวจสอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่ ที่เลื่อนมาจากวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินครึ่งจำนวน 5 คน ได้แก่นายสนอง หวังหยิบกลาง นายพยุง พวงขุนทด นายสุรพล หาจัตุรัส นายกนต์ธีร์ ชอนขุนทด และนายธวัฒน์ชัย แสนประสิทธิ์

ทั้งนี้ รายการทรัพย์สินวัดบ้านไร่ มีทั้งหมด 6 หมวด ได้แก่ หมวดทรัพย์สินที่เป็นอาคารจำนวน 33 รายการ รวมถึงวิหารเทพวิทยาคมด้วย หมวดที่เป็นที่ดิน จำนวน 7 รายการ (139-3-1 ไร่) หมวดที่เป็นยานพาหนะ 5 รายการ หมวดที่เป็นทรัพย์สินของมีค่าของวัดบ้านไร่และของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธโดยแยกย่อยออกไปอีก 4 ส่วน รวม 71 รายการ หมวดที่เป็นการเงินวัดบ้านไร่ มีจำนวน 8 บัญชี (1. บัญชีกองทุนสร้างพิพิธภัณฑ์(เก่า) จำนวน 263,234.98 บาท 2. บัญชีฉลองวิหารเทพวิทยาคม รุ่น 90 ปี จำนวน 20,160,205.98 บาท 3. บัญชีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ จำนวน 4,500,000 บาท 4. บัญชีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ (บัญชีที่ 2) จำนวน 2,201,044.42 บาท 5. บัญชีสุขในหัวใจ 2 เพื่อสร้างบ้านให้พ่อ จำนวน 5,514,453.45 บาท 6. บัญชีสุคโต โดยวัดบ้านไร่ จำนวน 10,800,370.65 บาท 7. บัญชีเงินกลางสงฆ์วัดบ้านไร่ จำนวน 61,778.29 บาท และ 8. บัญชีเงินฝากหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ จำนวน 742,046.46 บาท รวมทั้งหมด 44,243,134.23 บาท

นอกจากนี้ ยังมีหมวดทรัพย์สินอื่นๆ จำนวน 93 รายการ รวมทั้งหมด 6 หมวด 219 รายการ ซึ่งไม่มีคณะกรรมการใดโต้แย้ง จึงถือว่าเป็นมติที่ประชุมรับทราบ รายการทรัพย์สินทั้งหมดของวัดบ้านไร่ และจะได้นำส่งเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดบ้านไร่ ชุดใหม่ต่อไป เป็นการสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดบ้านไร่ เช่นกัน ในส่วนเอกสารหรือรายการของวิหารเทพวิทยาคมนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องนำเสนอให้กับคณะกรรมการวัดบ้านไร่ชุดใหม่ ได้พูดคุยร่วมกันภายหลัง ไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแต่อย่างใด

ขณะที่ ดร.พระมหาสิงขร ปริยัตติเมธี เลขานุการเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด ระบุว่า เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานการประชุมคัดเลือกพระสงฆ์ผู้ที่เหมาะสมจะเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ รูปใหม่ ที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านไร่ โดยมีเจ้าคณะตำบลกุดพิมาน เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ใน ต.กุดพิมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในตำบลกุดพิมาน และชาวบ้านบ้านไร่ จำนวนกว่า 200 ราย ซึ่งมติที่ประชุมได้มีการเสนอพระภาวนาประชานาถ หรือพระปลัดนุช รตนวิชโย รักษาการเจ้าอาวาส เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่รูปใหม่

สำหรับขั้นตอนต่อไป เจ้าคณะตำบลกุดพิมาน จะได้นำรายชื่อพร้อมหลักฐานการประชุม เสนอเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป โดยขั้นตอนดังกล่าวจะเป็นดุลพินิจของเจ้าคณะจังหวัดจะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของพระรูปที่เสนอขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการแต่งตั้งพระรูปอื่นก็เป็นไปได้เช่นกัน.

คณะกรรมการ มีมติรับทราบรายการทรัพย์สินวัดบ้านไร่ 219 รายการ เงินในบัญชี 44 ล้านกว่าบาท รวมทั้งวิหารเทพวิทยาคม ขณะที่การคัดเลือกเจ้าอาวาสวัดคนใหม่ เสนอ "พระปลัดนุช" ทำหน้าที่ ชงเจ้าคณะจังหวัด พิจารณา... 28 มิ.ย. 2558 17:21 28 มิ.ย. 2558 17:46 ไทยรัฐ