วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“1 ต้น 1 เต้า” กิจกรรม2เด้งปลูกจิตสำนึกเยาวชน

“1 ต้น 1 เต้า” กิจกรรม2เด้งปลูกจิตสำนึกเยาวชน

  • Share:

สานต่อ โครงการ Sewing Cup Sewing Heart เย็บเต้ารวมใจสู้ภัยมะเร็งเต้านม โดย บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ชวนเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ “1 ต้น 1 เต้า” ส่งเสริมเยาวชนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพียงคนละ 1 ต้น เท่ากับการบริจาคเต้านมเทียม 1 เต้าให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยชวนนักศึกษากว่า 50 คนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกิจกรรม ที่เขาห้วยมะหาด จ.ระยอง

บุญชัย ปัณฑุรอัมพร และเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ชวนเยาวชนจิตอาสาร่วมโครงการ “1 ต้น 1 เต้า”.

บุญชัย ปัณฑุรอัมพร ผู้บริหารซาบีน่า กล่าวว่า ซาบีน่าสานต่อโครงการ Sewing Cup Sewing Heart มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 นับตั้งแต่ปี 2550 เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักและเข้าใจถึงภัยของมะเร็งเต้านม พร้อมเดินหน้ารณรงค์ให้ผู้หญิงหมั่นดูแลร่างกายของตนเองและคนรอบข้างให้ไกลจากโรคร้าย ส่วนโครงการ 1 ต้น 1 เต้านี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการร่วมปลูกต้นไม้ ตลอดจนได้ตระหนักถึงภัยของมะเร็งเต้านม และได้รับความรู้เกี่ยวกับการเย็บเต้านมเทียมที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งผู้ป่วยหรือญาติที่ต้องการ สามารถติดต่อได้ที่ 0-2422-9430 หรือดูเพิ่มเติมที่ www.sabina.co.th ส่วน เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้บริหาร พีทีที โกลบอล เคมิคอล กล่าวว่า ในความร่วมมือครั้งนี้ บริษัทจะช่วยสมทบการทำเต้านมเทียม 10 เต้า ในทุกๆ การปลูกต้นไม้ 1 ต้น เพื่อส่งต่อไปยังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วประเทศอย่างทั่วถึง เสมือนได้ร่วมกันทำประโยชน์ให้แก่สังคมสองต่อ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้