วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วัฒนา' ป้อง 14 นศ.ชุมนุม ไม่ขัด ม.116 ชี้แสดงความเห็นโดยสุจริต

“วัฒนา” แกนนำพรรคเพื่อไทย ป้อง 14 นักศึกษาชุมนุม ไม่ขัด ม.116 ชี้แสดงความเห็นโดยสุจริต ตามวิถีประชาธิปไตย ปราศจากอาวุธ ...

นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร บุกจับกุมตัว 14 นักศึกษาที่เคลื่อนไหวต่อต้านคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า ข่าวนักศึกษากลุ่มดาวดินที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตามหมายจับของศาลทหาร ในข้อหากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 นั้น เห็นว่าน้องนักศึกษาทั้งหมดไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา การกระทำของน้องนักศึกษากลุ่มดาวดินในวันที่ 24-25 มิ.ย. แค่ประกาศถึงหลักการสำคัญในระบอบประชาธิปไตย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา 2 มิได้เรียกร้องให้มีการปกครองในระบอบอื่น มิได้มีการกระทำในลักษณะปลุกระดมหรือชักชวนให้ประชาชนออกมาต่อต้าน หรือก่อความไม่สงบเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินแต่อย่างใดทั้งสิ้น

นายวัฒนา กล่าวว่า ส่วนข้อความที่ประกาศนั้น ก็ไปตามความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญทุกประการ มิได้มีความใดที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือน จึงเป็นการแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริตตามความในมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญาทุกประการ และตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาตรา 2 ก็เขียนไว้ว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ส่วนมาตรา 3 เขียนว่า “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย” ดังนั้น สิ่งที่น้องนักศึกษากลุ่มดาวดินเรียกร้อง คือสิทธิของพวกเขา เป็นไปตามความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวของพวกคุณเองนั่นแหละ ถ้าไม่ใช่แล้วจะเขียนไว้หลอกประชาชนทำไม ดังนั้น การกระทำของน้องนักศึกษากลุ่มดาวดินจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 116

นายวัฒนา กล่าวว่า ส่วนข้อหาที่อ้างว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2258 ข้อ 12 ที่ห้ามมั่วสุม หรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปนั้น คำสั่งนี้ใช้บังคับไม่ได้เพราะขัดกับมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวของคุณเอง ก็ในเมื่อมาตรา 2 บอกเองว่าประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจึงย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะแสดงออกตามวิถีแห่งประชาธิปไตย ซึ่งรวมถึงการชุมนุมทางการเมืองด้วย คำสั่งที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองจึงขัดกับรัฐธรรมนูญที่พวกคุณเขียนขึ้นมาเอง ดังนั้น คนที่ควรถูกจับ คือคนที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ใช่น้องนักศึกษา.

“วัฒนา” แกนนำพรรคเพื่อไทย ป้อง 14 นักศึกษาชุมนุม ไม่ขัด ม.116 ชี้แสดงความเห็นโดยสุจริต ตามวิถีประชาธิปไตย ปราศจากอาวุธ ... 28 มิ.ย. 2558 10:34 28 มิ.ย. 2558 10:52 ไทยรัฐ


advertisement