วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ใครที่ควรไป

ใครที่ควรไป

  • Share:

ติดตามรับฟังเรื่องราวถึงผลการสอบสวน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วน่าระอาใจ

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี สรุปเรื่องนี้ว่าคณะกรรมการสอบสวนพบว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้มีความผิดอะไรเพียงแต่ไม่สามารถทำงานร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ด้วยดีจึงไม่อาจให้กลับไปเกษียณอายุราชการที่กระทรวงสาธารณสุขได้

หนึ่งในประเด็นความขัดแย้งทางความคิดจนไม่อาจทำงานร่วมกันได้นั้นก็คือ การดำเนินงานของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ หรือ สปสช. ซึ่ง ปลัดณรงค์ เห็นว่าได้มีการกระทำหลายอย่างที่มีเลศนัยไปในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมายและได้ทักท้วงขึ้นมา

แต่ตัวรัฐมนตรีคือ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน กลับถือหางข้าง สปสช.จึงไม่ได้ทำอะไรแถมตัวปลัดกลับโดนสอบสวนดังกล่าว

ยังดีที่ผู้นำในรัฐบาลคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ คณะกรรม การติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เข้าไปตรวจสอบการดำเนินการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ด้วยและปรากฏผลออกมาแล้ว

โดย พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ นายกรัฐมนตรี ทราบว่าได้ตรวจพบความบกพร่องในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ถึง 5-6 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1 การจัดสรรเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ประเด็นที่ 2 เงินค่าเสื่อม ประเด็นที่ 3 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเด็นที่ 4 เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ประเด็นที่ 5 การจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการล้างไตผ่านช่องท้องขัดต่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย ประเด็นที่ 6 มีผลประโยชน์จากการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือการแพทย์

บางประเด็น คตร.สรุปว่า เป็นการใช้อำนาจนอกเหนือจากพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ กำหนด ซึ่งเป็นการอนุมัติใช้จ่ายเงินโดยมิชอบ และผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หรือบางประเด็นระบุว่า เป็นการใช้จ่ายเงินที่ผิดวัตถุประสงค์ของ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า คสช.จะมีคำสั่งให้ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. ระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวไปแล้วแต่ก็ยังไม่น่าจะเพียงพอ

เพราะต้องมาดูกันว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีใครเป็นหัวเรือใหญ่ ซึ่งก็คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมิใช่หรือ

มองเห็นกันชัดเจนเช่นนี้ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าถ้าจะยึดหลัก ความถูกต้องโดยไม่เห็นแก่หน้ากันแล้ว ใครกันแน่ที่สมควรต้องย้ายออกจากกระทรวงสาธารณสุข.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้