วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


แพทย์ผิวหนัง

www.dst.or.th เป็นเว็บไซต์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดตั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและให้บริการด้านโรคผิวหนังแก่ประชาชน ช่วยเหลือและร่วมมือกับทางราชการและองค์การต่างๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางโรคผิวหนัง ส่งเสริมวิชาการและการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยวิชาโรคผิวหนัง ให้แพร่หลายกว้างขวางและถูกต้องตามหลักวิชา

สำหรับประชาชน รวมบทความน่ารู้เกี่ยวกับประชาชนถึงโรคต่างๆเกี่ยวกับผิวหนัง ข่าวสำหรับประชาชน ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาแพทย์ผิวหนัง วีดิโอสำหรับประชาชน สำหรับแพทย์ ข่าวสำหรับแพทย์ บทความน่ารู้สำหรับแพทย์ กิจกรรม Post-Graduate สำหรับสมาชิก สมัครสมาชิกสมาคมฯ แพทย์ประจำบ้าน วีดิโอสำหรับสมาชิก และนอกจากนี้ยังมีเมนู ถามตอบปัญหาผิวหนัง วารสารโรคผิวหนัง Contact Us About Us...

28 มิ.ย. 2558 09:19 28 มิ.ย. 2558 09:19 ไทยรัฐ