วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประเพณีการฉ้อราษฎร์

ข้าราชการโดนย้ายและระงับการปฏิบัติหน้าที่ลอตใหญ่อีกครั้ง ตามคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. ผู้ที่ถูกย้ายมีทั้งปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ สปสช. และนายกฯ อบจ.หลายจังหวัด ส่วนใหญ่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต แต่ยังไม่ถือว่ามีความผิด จนกว่าจะสอบสวนแล้วเสร็จ ถ้าผิดอาจโดนทั้งคดีแพ่งและทางอาญา

รองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม ชี้แจงว่า ข้าราชการที่ถูกสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ ชุดที่ 2 มีถึง 200 คน แต่แยกออกมา 71 คน ตั้งแต่ระดับ 8 ถึง 11 ที่มีอำนาจในการสั่งการ ส่วนระดับ 6 ถึง 7 ส่งให้กระทรวงต้นสังกัดดำเนินการ แสดงว่าหัวหน้า คสช. ไม่ได้ใช้อำนาจมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว เพื่อลงโทษโดยตรง เพียงแต่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อสอบสวนต่อไป

ปฏิบัติการครั้งนี้ คือการดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของรัฐบาล คสช. การกระทำที่เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวหา ล้วนแต่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คือเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลเลือกตั้ง ผู้ที่ถูกสั่งระงับการทำหน้าที่ มีทั้งข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เป็นนายก อบจ. 7 คน นายกอบต. 17 คน

แม้จะไม่เปิดเผยว่า ข้าราชการเหล่านี้โดนข้อหาอะไร แต่ก็เป็นที่รู้กันว่า ส่วนใหญ่ถูกร้องเรียนเรื่องทุจริต เพราะผู้ที่เสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ซึ่งรับเรื่องมาจาก ป.ป.ช., สตง., ป.ป.ท. และ คตร. ล้วนแต่เป็นองค์กรปราบปรามการทุจริต แสดงว่ามีการกล่าวหาทุจริตในวงราชการโดยทั่วหน้า

ในปัจจุบัน ภาษาราชการเรียกว่า “การทุจริต” แต่เมื่อก่อนเรียก “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” รู้สึกว่าชัดเจนกว่า แต่ชาวบ้านเรียกว่า “โกงกิน” ยิ่งมองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ผลการศึกษาของนักวิชาการพบว่า เป็นการสมคบกันระหว่างนักการเมือง ข้าราชการและนักธุรกิจ ส่วนใหญ่จากโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ “สามประสาน” งาบเงินภาษีปีละกว่า 3 แสนล้านบาท

เงินกว่า 3 แสนล้านบาท มากแค่ไหน? อาจเปรียบเทียบได้กับงบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท ที่รัฐบาลชุดก่อนตั้งไว้ เพื่อแก้ปัญหาน้ำแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือภัยแล้ง แต่ผลการศึกษาของนักวิชาการพบว่าอาจมีการเรียกเงินใต้โต๊ะถึง 35% จากโครงการต่างๆ แสดงว่าประเทศอาจสูญเสียถึงปีละเกือบ 4 แสนล้านบาท มากกว่างบแก้ปัญหาน้ำแบบอมตะนิรันดร

อดีตนักการเมืองสายวิชาการท่านหนึ่ง กล่าวว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็น “ประเพณี และความคาดหวัง ในสังคมไทย” คนไทยไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการและชาวบ้านส่วนใหญ่ ถือเป็นเรื่องปกติ จึงน่าเป็นห่วงว่ารัฐบาล คสช.จะประสบความสำเร็จหรือไม่ ในการปราบปรามการทุจริต ด้วยการสั่งย้ายข้าราชการอย่างมโหฬาร แต่ “ประเพณี” ยังคงอยู่.

28 มิ.ย. 2558 08:39 28 มิ.ย. 2558 08:39 ไทยรัฐ