วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดีกรมน้ำ แนะ ปชช.ใช้น้ำประหยัด ยันมีแหล่งน้ำสำรอง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา หนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตะไก้ เป็นแบบอย่างทำแหล่งน้ำสำรอง แนะปชช.ใช้น้ำอย่างประหยัด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มิ.ย. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำคูคลองประจำปี 2558 โดยมี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รอง ผวจ.อุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ตำบลหนองบัว ให้การต้อนรับ ที่ บริเวณโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตะไก้ ต.หนองบัว อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 อุดรธานี กล่าวว่า โครงการวันอนุรักษ์ พัฒนา แม่น้ำ คูคลอง ในวันนี้เป็นโครงการที่สร้างจิตสำนึกร่วมกัน ของทุกภาคส่วน ของสังคม ในการตระหนักและเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำธรรมชาติรวมทั้งช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟู สำหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตะไก้ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองขามหมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ

สภาพเดิมของแหล่งน้ำมีความตื้นเขิน อันเนื่องมาจากการตกตะกอนของดินที่ไหลมารวมกันยังแหล่งน้ำ ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่กักเก็บน้ำเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 อุดรธานี จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการพัฒนาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตะไก้ ซึ่งได้รับงบประมาณจำนวน 45,080,573.93 บาท ในการฟื้นฟู และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 หลังจากฟื้นฟูโดยรอบมีพื้นที่ 202 ไร่ สามารถกับเก็บน้ำได้ 1,685,033 ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 5,500 ไร่ มีครัวเรือนได้รับผลประโยชน์ 500 ครัวเรือน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องน้ำในปัจจุบัน ตอนนี้เกิดจากฝนได้ทิ้งช่วง ซึ่งจากการคาดการณ์คาดว่า ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ฝนน่าจะเริ่มตก โดยทางรัฐบาลได้กำหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ซึ่งในปีที่ผ่านมาเรามีการคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง โดยโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตะไก้ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในจังหวัดอุดรธานีได้

นายจตุพร กล่าวว่า ที่ผ่านมาปี 57-58 กรมทรัพยากรน้ำ ได้มีการฟื้นฟูแหล่งน้ำไปแล้วเกือบ 1,000 แหล่ง ณ วันนี้ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นที่ส่วนมากเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่งพื้นที่นี้มีการรองรับน้ำที่มาจากเขื่อน ทั้งนี้หากฝนไม่ตกน้ำก็ไม่เข้าเขื่อน เขื่อนน้ำก็น้อย จึงเกิดปัญหาตามมา ซึ่งปัญหานี้หน่วยงานที่ได้กล่าวไว้กำลังเร่งหาทางแก้ไข

 “หากประชาชนจะรอน้ำ ซึ่งมาจากแหล่งน้ำชลประทานแล้ว อาจจะเกิดปัญหาได้ ทั้งนี้ พื้นที่จะต้องมีแหล่งน้ำสำรอง โดยแหล่งน้ำสำรองนี้ กรมทรัพยากรน้ำก็จะมีส่วนช่วย เช่นเดียวกับแหล่งน้ำหนองตะไก้แห่งนี้ ที่สำคัญพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันประหยัดน้ำอีกทางหนึ่งด้วย”

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา หนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตะไก้ เป็นแบบอย่างทำแหล่งน้ำสำรอง แนะปชช.ใช้น้ำอย่างประหยัด 27 มิ.ย. 2558 14:37 27 มิ.ย. 2558 15:56 ไทยรัฐ