วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรกร จ.อุบลฯ เจาะบ่อบาดาล สู้ภัยแล้ง

เกษตรกรอุบลฯ ใน ต.ขามใหญ่ จำนวน 26 หมู่บ้าน ร่วมขุดเจาะบ่อบาดาล สู้ภัยแล้ง หลัง ฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน้ำ..

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง จากจังหวัดอุบลราชธานี โดยชาวบ้านหนองมะนาว ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี ช่วยกันนำเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล มาเจาะหาน้ำขึ้นมารดพืชผลทางการเกษตร ที่กำลังขาดแคลน จากฝนทิ้งช่วง โดยใช้งบประมาณการขุดเจาะ จากโครงการเงินอุดหนุนตำบลละ 1 ล้านบาท แต่ละบ่อความลึกไม่เกิน 15 เมตร สามารถใช้น้ำรดผลผลิตได้ประมาณ 10 ไร่ ต่อ 1 บ่อ

ด้านนายธวัชชัย สายแวว ผู้ใหญ่บ้านหนองมะนาว กล่าวว่า สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านหนองมะนาว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดอน ต้องอาศัยน้ำจากน้ำฝนเพียงอย่างเดียว เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้งและมีฝนทิ้งช่วง ทำให้ต้นข้าวและผลผลิตอื่นๆ ขาดแคลนน้ำ จึงต้องเจาะบ่อบาดาลนำน้ำมาใช้รดผลผลิตการเกษตร ไม่ให้ผลผลิตตายจากการขาดแคลนน้ำในระยะนี้

ซึ่งสำหรับโครงการขุดบ่อบาดาล เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีความต้องการมีบ่อบาดาลไว้สูบน้ำรดผลผลิต โดยเกษตรกรที่ต้องการขุดบ่อเป็นผู้ออกค่าวัสดุอุปกรณ์ ส่วนในตัวโครงการ จะมีผู้นำเครื่องมาขุดเจาะบ่อบาดาลให้ โดยในตำบลขามใหญ่ จากจำนวน 26 หมู่บ้าน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลทั้งสิ้นประมาณ 150 บ่อ เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นขณะนี้

เกษตรกรอุบลฯ ใน ต.ขามใหญ่ จำนวน 26 หมู่บ้าน ร่วมขุดเจาะบ่อบาดาล สู้ภัยแล้ง หลัง ฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน้ำ.. 27 มิ.ย. 2558 11:31 27 มิ.ย. 2558 19:43 ไทยรัฐ