วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 28/06/58

ตะลุยโลกใบใหญ่ สัปดาห์นี้ “พี่ม้ามังกร” ขอพาน้องๆไป ตะลุยพิพิธภัณฑ์ สภากาชาดไทย ซึ่งจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของสภากาชาดสากลและสภากาชาดไทย และนิทรรศการพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาด ไทย ในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา

เริ่มจากพิพิธภัณฑ์ถาวรของพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย The Thai Red Cross Society Museum ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับกำเนิดกาชาดสากล ซึ่งผู้ให้กำเนิดการกาชาด คือ นายอังรี ดูนังต์ Henry Dunant ชาวสวิตเซอร์แลนด์ จากการที่เขาได้ร้องขอชาวบ้านให้ช่วยเหลือทหารฝรั่งเศสกับออสเตรียที่สู้รบกันในทวีปแอฟริกา ต่อมาเขา ได้ก่อตั้งองค์การอาสาสมัครขึ้นองค์กรหนึ่ง เพื่อดูแลทหาร บาดเจ็บยามสงคราม และในปัจจุบันก็คือ คณะกรรมการกาชาด ระหว่างประเทศ หรือ International Committee of the Red Cross นายอังรี ดูนังต์ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เมื่อปี พ.ศ.2444

ถัดมาคือ ประวัติความเป็นมาของสภา กาชาดไทย โดยในปี พ.ศ.2436 หรือ ปี ร.ศ.112 เกิดข้อพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ทำให้ทหารบาดเจ็บ เสียชีวิตจำนวนมาก ในเวลานั้นสตรีไทยกลุ่มหนึ่งนำโดย ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ภริยาเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) ได้ชักชวนบรรดาสตรีไทยช่วยกันเรี่ยไรเงินและสิ่งของส่งไปช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บ และเห็นว่าควรมีองค์กรขึ้นมาช่วยบรรเทาทุกข์ของทหาร ซึ่งเดิมเรียกว่า สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม มี สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวี ทรงเป็นสภาชนนี สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี ทรงเป็นสภานายิกา และ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน เป็นเลขานุการิณี โดยจะมีการเรียก สภาอุณาโลมแดง และ สภากาชาดสยาม ปะปนกันตลอดมา จน พ.ศ.2453 ก็นิยมใช้กันแต่ชื่อ สภากาชาดสยาม และเปลี่ยนเป็น สภากาชาด ไทย ตามชื่อประเทศ ซึ่งเปลี่ยนจาก สยามเป็นไทย จนถึงทุกวันนี้

นอกจากนี้ ยังแสดงภาพถ่ายตึกสำคัญๆภายในสภากาชาดไทย อาทิ ตึกรังสิตานุสรณ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อรับการบริจาคโลหิต โดยผู้บริจาคโลหิตคนแรกคือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎ พงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2496 อีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับงานกาชาด ก็คือ กิจกรรมสอยผลจากต้นกัลปพฤกษ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า สอยดาว โดยมีขึ้นครั้งแรก ปี พ.ศ.2472 และได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งน้องๆจะเห็นต้นกัลปพฤกษ์ในห้องพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยครับ

สำหรับนิทรรศการพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นี้ มีการจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทยโดยทรงได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2520 และพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยแห่งนี้ก็มาจากพระราชดำริของพระองค์นั่นเองครับ.

27 มิ.ย. 2558 10:12 27 มิ.ย. 2558 10:12 ไทยรัฐ