วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธนาคารออมสินยุคใหม่

ธนาคารออมสินเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่เจาะกลุ่มลูกค้าตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงวัยรุ่นเพื่อส่งเสริมการออมให้เข้ากับยุคสมัยในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน เด็กๆจะได้รับความสนุกจากเกมที่สร้างเสริมกระบวนการความคิด ข่าวสารที่มีประโยชน์ ความรู้ด้านการออมเงิน การวางแผนใช้จ่ายเงิน ด้วยการนำข้อมูลความรู้มาแบ่งให้กลุ่มเป้าหมาย 3 วัย ได้แก่ Kidclub เป็นเว็บสำหรับเด็กศูนย์รวมเกมสร้างสรรค์ และรายการทีวีสำหรับเด็ก Teen Club สำหรับวัยรุ่นเด็กมัธยมรวมเรื่องราววัยรุ่นแบบบันเทิงทันโลก ทันสมัย และ Young club สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่อยู่ในวัยมหาวิทยาลัย และรุ่นใหม่ไฟแรง รวมวิชาชีพเรื่องงานและสร้างฝัน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าเด็กและเยาวชนที่ทางธนาคารจัดสรรขึ้นมา เพื่อมุ่งเน้นสร้างทัศนคติและค่านิยม ซึ่งกลยุทธ์นี้จะให้ความสำคัญกับลูกค้าเด็กและเยาวชนเป็นหลัก คลิก www.gsbgen.com

27 มิ.ย. 2558 09:44 27 มิ.ย. 2558 09:44 ไทยรัฐ