วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปล่อยเคราะห์...ด้วยเส้นผม สืบประเพณี...พราหมณ์สุโขทัย

โดย ก้อง กังฟู

คติความเชื่อของมวลมนุษยชาติ....จาก พราหมณ์ (Brahmanism) ถึงพุทธ นั้นแทบจะแยกกันไม่ออก แม้ว่า 2 ศาสนานี้จะอุบัติขึ้นใน ช่วงกาลเวลาที่แตกต่างกันนานกว่า 2,000 ปี...

ซึ่ง...พระพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมศาสดาของศาสนาพุทธ จะวางบทธรรมปฏิบัติมิให้สรรเสริญพระเจ้า ฤทธิเทวะ โดยให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึง เหตุและผล.....เพื่อเป็นแนวทางสู่การดับทุกข์ ที่ยั่งยืน...!!

O O O

เมื่อกาลล่วงเลยมาถึงยุคปัจจุบัน...มิใช่บทธรรมของพุทธศาสนาเสื่อมถอย แต่ ลัทธิความเชื่อต่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระเวท (Veda) อันเป็นบทสวดอ้อนวอนพระเจ้าของพราหมณ์ได้คืบคลานเข้ามาในบวรแห่งพุทธ (หลังจากที่ห่างเหินกันไปนานถึง 25 ศตวรรษ) กลมกลืนแทบกระทั่ง เป็นศาสตร์เดียวกัน...

โดยจะเห็น ตามวัดวาอารามหรือศาสนสถานของพุทธศาสนาหลายแห่งได้สร้างเทพแห่งพราหมณ์ขึ้นมากราบไหว้บูชาควบคู่กับองค์พระพุทธเจ้า บางแห่งได้สร้างเทพเจ้าขึ้นมาใหญ่โตกว่าพระประธานอันเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียว...

O O O

บางแห่งก็นำเอาพิธีกรรมต่างๆของพราหมณ์มาประกอบการในวัด เพื่อให้ความเข้มขลังที่เกิดขึ้น เสริมสร้างความเลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน...อย่างเช่น

วัดปราโมทย์ บ้านบางสะแก หมู่ 2 ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำเอาพิธีกรรม “ตัดผม ขอขมา ลาทุกข์รับสุข ปล่อยเคราะห์” ให้กับ ผู้ที่อยู่ในห่วงแห่งทุกข์ทั้งหลายได้มีที่พึ่งทางใจ สร้างสุขในทางลัด...ส่วนใครจะบรรลุหรือไม่นั่นก็แล้วแต่...

O O O

วัดปราโมทย์...เชื่อว่าสร้างในราวปี 2361 ต้นๆกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ศาสนสถานแห่งนี้มีโบราณวัตถุสืบศรัทธาชาวบ้านในความเลื่อมใสคือ “พระพุทธรูปศรีอาริยเมตไตรย (ชาวบ้านเรียกหลวงพ่อโต ตามลักษณะที่มีขนาดใหญ่)”

...กับความศักดิ์สิทธิ์นี้ ชาวบ้านจะจุดประทัดเมื่อได้รับความสำเร็จตามที่ขอ...ปัจจุบันก็ยังมีเสียงประทัดที่วัดนี้อย่างไม่ขาดสาย (...มีทุกวัน...)

O O O

ด้วยอายุที่ยาวนาน ...วัดปราโมทย์ได้มีพระเกจิอาจารย์สืบต่อกัน จากครั้งอดีตกาลจนถึงทุกวันนี้ หลายรูป และมีการถ่ายทอดวิชาอาคมจากรุ่นสู่รุ่นเป็น “ทายาทแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง” อย่างเช่น หลวงพ่อพลบ (พระครูอุดมสุตกิจ) ซึ่งเป็นศิษย์เอก หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ก็ได้ถ่ายทอดศาสตร์ให้กับ หลวงปู่หยอด วัดแก้วเจริญ...

ถึงเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน...พระ ครูปลัดปริยัติวรวัฒน์ “หลวงพ่อบุญเลิศ เตชปัญโญ” ก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงปู่หยอด และขณะนี้หลวงพ่อบุญเลิศก็จะถ่ายทอดให้กับศิษย์เป็นมรดกในทางอาคม อีกทอดหนึ่ง...ซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะรับและถือปฏิบัติอย่างเข้มขลังในรุ่นต่อไปได้...

O O O

ศาสตร์ที่ “หลวงพ่อบุญเลิศ” นำมาใช้คือ “ตัดผม ขอขมา ลาทุกข์ รับสุข ปล่อยเคราะห์” อันเป็นการสะเดาะเคราะห์ตามวิถีพราหมณ์ ซึ่งมีการ สืบสานมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย

โดย...การตัดเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัว แต่ก็ไม่ถึงกับต้องเป็นอวัยวะที่สำคัญๆ เพียงแค่ สมมติว่าสิ่งอัปมงคลมันฝังอยู่กับส่วนของเกศา เท่านั้นจึงเอา “เส้นผม” เป็นปัจจัยในการแก้เคล็ดแต่ ต้องมีขั้นตอนเพื่อความเข้มขลัง โดยจัดชุดบูชาขออโหสิเป็นการขมาพร้อมน้อมอุทิศบุญกุศลต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

เจ้าพิธี (หลวงพ่อบุญเลิศ) เมื่อเริ่มพิธีกรรมจะรับชุดบูชามาพร้อมกับสวดพระเวท เพ่งกระ-แสจิตอธิษฐานถึงบาปเคราะห์ที่ผู้สะเดาะเคราะห์ จะเป็นครั้งไหนๆ ปางเก่าปางใหม่ที่กระทำไปให้มลายสิ้น แล้วเจ้าพิธีก็จะหักดอกบัว (ที่อยู่ในชุดบูชา) เป็นการแก้เคล็ดว่ากรรมทั้งหลายเหล่านั้นได้ถูกอโหสิ แล้ว...

O O O

โดย...จะให้ผู้เข้าสะเดาะเคราะห์ตั้งจิตอธิษฐานกลั้นใจตัดเส้นผมให้ขาดออกจากกัน แล้วเอาปอยผมส่วนที่ขาดออกบรรจุใส่ไว้ตามกลีบดอกบัวที่หักออกมา จากนั้นเอาบัวดอกนั้นไปลอยลงน้ำคลองแควอ้อม ณ บริเวณหน้าวัด...เป็นการ ลอยเคราะห์ลอยบาปและความไม่ดีทั้งหลายไปกับแม่คงคา...!!

ตามคติความเชื่อของพราหมณ์ นามธรรมแห่ง “น้ำ” หรือเจ้าแม่คงคา มีพลังดูดเอาโรคภัยไข้เจ็บ ความเลวร้ายความทุกข์ร้อนทั้งหลายให้จมหายไป เมื่อสิ่งอัปมงคลเหล่านี้หมดไปก็จะเหลือแต่สิ่งดีๆ ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จตามปรารถนา.... จึงเป็นการ รวมพุทธกับพราหมณ์ไว้ในพิธีกรรมเดียวกันอย่างลงตัว...!!

O O O

คุณแวววรรณ อยู่ถนนประชาอุทิศ กทม. ซึ่งไปเข้าพิธีกรรมกับหลวงพ่อบุญเลิศ บอกว่า...จิตใจเริ่มผ่องใสตั้งแต่ได้ยินเสียงสวดมนต์ตอนเริ่มพิธีกรรม พอเจ้าพิธีตัดเส้นผมบนหัววินาทีนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับสิ่งที่หนักอกหนักใจอยู่มันหลุดพ้นออกไป มันเป็นการหมดเคราะห์หมดกรรมแล้ว ยิ่งนำดอกบัวไปลอยน้ำก็ยิ่งเพิ่มความสบายใจอย่างไรบอกไม่ถูก.....ไม่สามารถอธิบายอาการได้

อีกราย....คุณประภาวดี เป็นผู้หนึ่งที่ผ่านการเข้าพิธีกรรม บอกว่า...ก่อนหน้านี้มีอาการปวดหัวบ่อยๆแต่ไม่หนักมากเพียงแค่พอให้รำคาญเท่านั้นจึงไม่ไปหาหมอ เมื่อสัปดาห์แล้วเพื่อนๆจะไปเข้าพิธีฯกับหลวงพ่อบุญเลิศก็เลยตามไปด้วย ไม่ได้คิดว่าจะไปรักษาหรือบำบัดแต่อย่างใด พอกลับมาได้ 3 วันลองสังเกตตนเองอาการปวดต่างๆมันหายไปโดยปริยาย ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีอาการมันเป็นเรื่องที่น่าแปลก...เธอบอกอย่างนั้น

O O O

พิธีกรรม “ตัดผม ขอขมา ลาทุกข์ฯ” จะจัดทุกวัน และ หลวงพ่อบุญเลิศ ทำให้กับทุกๆคน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง จะอยู่ในฐานะยากดีมีจนทำให้หมด และไม่จำกัดด้วยว่ามากหรือน้อยเพียงคนเดียวก็จัดให้

.....เพราะหาก ผู้เข้าพิธีฯหายทุกข์....เจ้าพิธีฯก็สุขใจ..!!

ก้อง กังฟู

27 มิ.ย. 2558 08:51 27 มิ.ย. 2558 08:53 ไทยรัฐ