วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ำชัด!อาชีพไกด์สงวนให้คนไทยเท่านั้น (ชมคลิป)

นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวขอยืนยันว่ามักคุเทศก์ (ไกด์) คนไทยที่พูดภาษาจีนได้ที่มีอยู่จำนวน 5,600 คน เพียงพอที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะมาท่องเที่ยวประเทศไทยตลอดปีนี้ ที่ภาคเอกชนคาดว่าจะมากถึง 7.45 ล้านคน เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากดังกล่าวไม่ได้มาทีเดียวและกระจายมาตลอดทั้งปี ซึ่งปัจจุบันไกด์ไทยที่พูดภาษาจีนได้และถูกจ้างไปทำงานอยู่ที่ 4,856 คน ส่วนคนที่เหลืออาจต้องฝึกทักษะเพิ่มเติมส่วนที่มีการพูดกันว่าไกด์ที่พูดภาษาจีนไม่เพียงพอน่าจะเป็นข้ออ้างของบริษัททัวร์ที่อยากใช้ไกด์คนจีน ซึ่งทำไม่ได้เพราะผิดกฎหมายไทย ที่ไม่อนุญาตคนต่างชาติมาเป็นไกด์ในประเทศไทยอย่างเด็ดขาด หากมีบริษัททัวร์ที่นำคนต่างชาติมาเป็นไกด์ จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับและถึงขั้นถูกสั่งพักใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าไกด์คนไทยที่พูดภาษาเกาหลียังไม่เพียงพอ โดยปัจจุบันมีอยู่ 447 คน จะต้องมี 1,296 คน จึงจะเพียงพอ

“กรณีที่มีกระแสข่าวว่ากรมการท่องเที่ยวได้ขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบอาชีพในไทยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน กรมฯไม่มีนโยบายเรื่องนี้แต่อย่างใด และตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป จะให้ไกด์ทุกคนเริ่มต้นสวมเครื่องแบบและตั้งแต่ 1 ม.ค.2559 ไกด์คนใดไม่ปฏิบัติจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท”.

นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวขอยืนยันว่ามักคุเทศก์ (ไกด์) 27 มิ.ย. 2558 01:18 28 มิ.ย. 2558 12:25 ไทยรัฐ