วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดึง "จิสดา" รับไอซีเอโอ

ดึง "จิสดา" รับไอซีเอโอ

  • Share:

นางสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) เปิดเผยว่า บวท.ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือ จิสดา เพื่อนำระบบเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ มาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ด้านการบิน และการควบคุมจราจรทางอากาศของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอซีเอโอ) กำหนด และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในเวทีสากลอีกด้วย

ทั้งนี้ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของจิสดา จะมีการนำมาประยุกต์ใช้ในกิจการคมนาคมทางอากาศของประเทศ เช่น การสำรวจพิกัดภูมิศาสตร์ในกิจการการบิน การสร้างแบบจำลองพื้นผิวภูมิประเทศ และการทำแผนที่การบิน พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และเชื่อมต่อระบบข้อมูลสารสนเทศการบิน ผ่านเครือข่ายสื่อสารรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

นางสาริณี กล่าวต่อว่า จากความร่วมลงนามครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะทำให้ไทยมีโครงสร้างเส้นทางบินและมีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความแม่นยำในการนำร่องและนำร่อนของอากาศยาน อีกทั้งยังส่งเสริมความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางทางอากาศ โดยใช้จุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดจากเทคโนโลยีดาวเทียมที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้