วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่ง ธ.ก.ส.ลดภาระลูกหนี้

“คลัง” โอ่เตรียมแผนช่วยเหลือ “ชาวนา”

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวระหว่างการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีบัญชี 2557 ว่า สำหรับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ตนได้กำชับให้พนักงาน ธ.ก.ส.ออกไปเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ
รวมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณีที่มีผลกระทบต่อกำหนดชำระหนี้เดิม ธ.ก.ส.จะดำเนินการขยายเวลาการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยออกไปให้เหมาะและสมสอดคล้องกับรายได้เกษตรกร โดยในส่วนของกระทรวงการคลังได้เตรียมวางแผนในการช่วยเหลือเกษตรกร แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการชุดใหญ่ของรัฐบาลที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี

สำหรับรอบปีที่ผ่านมา ธ.ก.ส.สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยผลงานที่ ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วถึง 9 ล้านราย ในหลายด้าน เช่น 1.การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 จำนวน 4 โครงการ 2.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 จำนวน 1,003,413 ราย วงเงินกู้ 29,961.70 ล้านบาท 3.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงิน 20,000 ล้านบาท 4.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58 ธ.ก.ส.จ่ายสินเชื่อจำนวน 79,438 ราย จำนวนเงิน 6,731.58 ล้านบาท 5.การพัฒนายางพาราทั้งระบบและการแก้ไขปัญหาราคายางพารา จำนวน 5 โครงการ.

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวระหว่างการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีบัญชี 2557 ว่า สำหรับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ 27 มิ.ย. 2558 01:12 27 มิ.ย. 2558 01:12 ไทยรัฐ


advertisement