วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จีสตีลแจงไม่ได้ปั้นราคาซื้อเหล็ก เป็นความคลาดเคลื่อนทางบัญชี

นายริวโซ โอกิโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทจีสตีล เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนสูงมาก โดยในแต่ละเดือนต้องซื้อเศษเหล็กเพื่อใช้ในการผลิตประมาณ 200,000-300,000 ตัน และราคาซื้อขายเศษเหล็กรวมถึงราคาผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผลิตได้จะขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจและมีราคาอ้างอิงของตลาดการค้าโลก โดยการสั่งซื้อเศษเหล็กจะทำการสั่งซื้อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2-3 เดือนในรูปแบบ consignment (เป็นเครดิต ยังไม่ชำระเงินจนกว่าจะใช้ของ) เพื่อให้โรงงานมีวัตถุดิบในการผลิตอย่างต่อเนื่อง

และในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 51 เป็นครั้งแรกที่สถานการณ์ผันผวนรุนแรง ราคาตลาดของเศษเหล็กลดลงจากตันละ 750 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือเพียงตันละ 250 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯภายในเวลา 2-3 เดือน ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบต้องซื้อเศษเหล็กในราคาสูงกว่าราคา
ขายผลิตภัณฑ์เหล็ก ดังนั้น บริษัทจึงได้เจรจาขอปรับลดราคาเศษเหล็กกับผู้ขาย แต่ก็ใช้เวลาเจรจานาน เนื่องจากภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นกับโรงงานลักษณะเดียวกันทุกแห่งทั่วโลก ขณะที่มีการเจรจาต่อรองการปรับลดราคาก็ไม่ได้ข้อยุติ ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการบันทึกรายการทางบัญชีเกี่ยวกับภาระหนี้สินของบริษัทต่อผู้ขายวัตถุดิบ ซึ่งไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะบันทึกบัญชีเท็จเพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิด จะเห็นได้จากการที่ในเวลาต่อมา เจ้าหนี้ผู้ขายวัตถุดิบก็ได้ตกลงปรับลดราคาเศษเหล็ก รวมถึงได้ผ่อนปรนขยายเวลาชำระค่าเศษเหล็กให้กับบริษัท และบริษัทได้ปรับปรุงงบการเงินด้วยตนเองตั้งแต่ปี 52 โดยผู้บริหารตั้งใจที่จะดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกรอบของกฎหมายโดยเคร่งครัด.

นายริวโซ โอกิโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทจีสตีล เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนสูงมาก โดยในแต่ละเดือนต้องซื้อเศษเหล็กเพื่อใช้ในการผลิตประมาณ 200,000-300,000 ตัน 27 มิ.ย. 2558 01:09 27 มิ.ย. 2558 01:09 ไทยรัฐ