วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด้งรองเลขาธิการ กพฐ.ทำงานสะดุด

“กมล” ตั้งที่ปรึกษาช่วยปฏิบัติหน้าที่แทน nลุ้นเดือนหน้า ครม.คลอดรองใหม่

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อำนาจ คสช.มาตรา 44 ให้นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ กพฐ.หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม ส่งผลให้ตำแหน่งรองเลขาธิการ กพฐ.ว่างลงอีก 1 ตำแหน่ง จากเดิมที่ว่างอยู่แล้ว 1 ตำแหน่ง ซึ่งตนเกรงว่าอาจทำให้การบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกิดความล่าช้า ด้วยเหตุนี้ตนจึงได้ลงนามในคำสั่ง สพฐ.เพื่อมอบอำนาจให้ข้าราชการมาช่วยปฏิบัติราชการแทน ดังนี้ 1.นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รับผิดชอบ และวินิจฉัยสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ กพฐ.ในสำนักอำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักการคลังและทรัพย์สิน ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า 2.นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา ให้รับผิดชอบ และวินิจฉัยสั่งการและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ กพฐ.ในสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ สพฐ.จะมีการสอบตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.อีก 2 ตำแหน่ง ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพมากขึ้น และคาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์นี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) น่าจะมีการพิจารณาอนุมัติตำแหน่งรองเลขาธิการ กพฐ. 1 ตำแหน่งที่ตนได้เคยเสนอรายชื่อไปแล้ว.

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อำนาจ คสช.มาตรา 44 27 มิ.ย. 2558 00:56 27 มิ.ย. 2558 00:56 ไทยรัฐ