วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทปอ.แจงข้อดีเปิด-ปิดเทอมตามประเทศอาเซียน

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ.ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลของ ทปอ.ในการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน โดยชี้แจงข้อดีว่า 1.การเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนไม่เพียงแค่สอดรับกับอาเซียนเท่านั้น แต่สอดคล้องกับประเทศผู้นำทางการศึกษาในโลกตะวันตก เช่น อังกฤษ แคนาดา สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งเปิดภาคเรียนเดือน ส.ค.และ ก.ย.เช่นกัน 2.การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆกับนานาชาติจะทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 3.การรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย จะสะดวกมากขึ้น 4.การปิดภาคเรียนในฤดูฝน มีข้อดีคือ ลดปัญหา อุปสรรคในการเดินทาง ลดปัญหาการจราจรที่จะติดขัดอย่างมากในช่วงฤดูฝน และลดการเจ็บป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคหวัดลดลง 5.นักเรียน ม.6 สามารถอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร และมหาวิทยาลัยมีเวลาเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน และ 6.ทปอ.ได้พิจารณาและกำหนดแนวทางรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การฝึกสอนของนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การใช้ทุนของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร การเกณฑ์ทหาร เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบมาโดยตลอด

“เหตุผลที่ ทปอ.ต้องทำหนังสือชี้แจงเรื่องดังกล่าวนั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองที่อาจยังสับสนและกังวลใจได้เข้าใจถึงเหตุผลแท้จริงว่ามีผลดีอย่างไรบ้าง” ศ.ดร.ประสาทกล่าว.

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ.ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลของ ทปอ.ในการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน 27 มิ.ย. 2558 00:46 27 มิ.ย. 2558 00:46 ไทยรัฐ