วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพฐ.เดินหน้าลดจำนวนนักเรียนต่อห้อง

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เนื่องจาก พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายต้องการให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงได้พยายามปรับลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลงนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) บางเขต รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง มาระดมความคิดเห็นพร้อมมอบนโยบาย โดยประเด็นแรกที่ สพฐ.ยังคงมุ่งเน้นคือ เด็กทุกคนจะต้องเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

อีกทั้งให้ทุกโรงเรียนไปทำความเข้าใจกับกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรับลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลง โดยในปีการศึกษา 2559 อาจจะลดลงห้องละ 2 คนก่อน เป็นต้น นอกจากนี้ให้ สพท.เร่งพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เช่น จับคู่โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง หรือทำเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาไปพร้อมๆกัน.

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เนื่องจาก พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายต้องการให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงได้พยายามปรับลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลงนั้น 27 มิ.ย. 2558 00:40 27 มิ.ย. 2558 00:40 ไทยรัฐ