วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท่องเที่ยวเชิงรุก

ขอใช้พื้นที่ในวันเสาร์วันนี้เอ่ยถึงงานสำคัญเกี่ยวกับการหารายได้เข้าประเทศ นั่นคือเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ผู้คนจากทั่วโลกให้ความสนใจเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเงินตราโดยไม่จำเป็นว่าประเทศไทยจะมีกาสิโนหรือไม่

ภารกิจอันนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติตัวจริงคือ รัฐวิสาหกิจ ที่มีชื่อว่า การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย หรือ ททท.

ที่น่าสนใจก็คือในระหว่างวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคมนี้ ทาง ททท.ยกพลกันไปบางแสนเพื่อประชุมจัดทำแผนตลาดท่องเที่ยวปี 2559 โดยเปิดเวทีให้พนักงานระดับรองผู้ว่าการลงมาจนถึงผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมระดมความคิดเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานด้านการตลาดตลอดปีหน้า

นางจุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการฯ รักษาการผู้ว่าการ ททท. ทำหน้าที่กำหนดแนวทางแล้วมอบให้ นายสันติ ชุตินธรา รองผู้ว่าการ ททท.ฝ่ายวางแผน รับช่วงเป็นผู้ขับเคลื่อน

การทำแผนตลาดการท่องเที่ยวในปีนี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของ ททท.เพราะน่าจะปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง

ดังนั้น การจัดทำแผนครั้งนี้จึงน่าจะถือได้ว่าเป็นการจัดทำแผนแม่บท หรือคัมภีร์สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของการดำเนินงานด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างปลอดโปร่งที่สุด สามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม ททท.ต้องไม่ลืมว่าการจัดทำแผนท่องเที่ยวในแต่ละปีนั้น ไม่ได้หมายความว่า ททท.จะเป็นผู้นำไปใช้ภายในองค์กรกันเอง ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องก็เป็นอีกฝ่ายที่รอคอยและจับจ้องทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาด เพื่อนำไปปรับใช้กับแผนประจำปีของตนเองให้สอดรับกับคัมภีร์ประจำปีของ ททท.

เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่ ททท.จะต้องตระหนักให้มากที่สุดในการจัดทำแผนก็คือการสร้าง “นวัตกรรมใหม่” ทางการท่องเที่ยวที่มีการบรรจุเอาไว้ในพิมพ์เขียวของ ททท.อยู่แล้ว โดยการใช้วิธีการตลาดแนวใหม่อย่างที่เรียกกันในหมู่นักการตลาดว่า Modern Marketing เพื่อนำมาใช้เป็นรูปธรรมให้ทันกับยุคสมัย

เพราะ ททท.ตั้งปณิธานของตัวเองไว้นานแล้วมิใช่หรือว่าต้องเป็นองค์กรที่มีความสง่าเป็นเลิศและเป็นแกนนำชั้นแนวหน้าด้านการตลาดระดับประเทศกับบนเวทีนานาชาติ

สิ่งที่จะต้องปฏิรูปการจัดทำแผนปีนี้จึงน่าจะตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความคิดของการ “คิดใหม่” และ “ทำใหม่” โดยใช้มันสมองของคน ททท.เป็นตัวตั้ง พร้อมกับทบทวนและสร้างทัศนคติในการเขียนแผนใหม่ แบบไม่คัดสำเนาเอาโครงการหรือกิจกรรมดำเนินงานใดๆ ที่มาจากมันสมองของบริษัทเอกชนกลับมาบรรจุไว้ในแผนปีหน้า

ที่ควรคำนึงถึงกันให้มากก็คือการทำงานแบบ “บูรณาการ” ร่วมกันกับองค์กรภายนอกโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องจากทุกวันนี้คนหมู่มากกำลังสับสนวุ่นวายกับการทำงานของทั้ง 2 องค์กรนี้

ยอมรับตรงๆว่าที่เอ่ยมาทั้งหมดนี้มิได้หยั่งรู้ด้วยตัวเอง หากแต่เก็บความมาจากทัศนะของคน ททท.ในอดีตที่ยังห่วงใยองค์กร จึงอาสาเอามาถ่ายทอดให้ปรากฏ.

“ซี.12”

26 มิ.ย. 2558 10:22 26 มิ.ย. 2558 10:39 ไทยรัฐ