วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อ่างทองเร่งเจาะบ่อบาดาล  บรรเทาภัยแล้งเกษตรกร

อ่างทองเร่งเจาะบ่อบาดาล บรรเทาภัยแล้งเกษตรกร

  • Share:

หน่วยงานราชการเร่งขุดบ่อบาดาล ช่วยภัยแล้งเกษตรชาวนา ตามมติ ครม.ในโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ เพื่อการเกษตร 32 จุดใน 3 ตำบลของ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ที่มีการปลูกข้าวไปแล้ว 40% ของพื้นที่คิดเป็น 2 หมื่นกว่าไร่...

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2558 นายกุศล โชติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ได้นำรถเร่งขุดเจาะ บ่อบาดาล เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่บริเวณ บ้านวังนาค หมู่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อสูบน้ำบาดาลมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวหลายร้อยไร่ ที่ขาดน้ำกำลังแห้งเฉาอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาหลังประสบภัยแล้ง น้ำต้นทุนในเขื่อนเหลือน้อยชลประทานชะลอการส่งน้ำ รัฐบาลมีมติ ครม.เห็นชอบให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการน้ำและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน

ด้าน นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอแสวงหา ทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรีจะดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ ตำบลวังน้ำเย็น 13 จุด ตำบลบ้านพราน 15 จุด ตำบลสีบัวทอง 4 จุดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่ประสบภัยแล้งอย่างเร่งด่วน โดยพื้นที่อำเภอแสวงหานั้นได้ลงมือปลูกข้าวทำนาไปแล้ว 20,000 กว่าไร่ คิดเป็น 40% ของพื้นที่ โดยทางเจ้าหน้าที่อำเภอได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรรับทราบถึงภาวะแล้งที่เกิดจากสภาพภาวะอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และชลประทานชะลอการส่งน้ำเนื่องจากน้ำในเขื่อนเหลือน้อยและทำนาพร้อมกันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้