วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โคราช สู้วิกฤติภัยแล้ง เดินเครื่องเป่าล้างบ่อบาดาล 8-9 อำเภอ

จ.นครราชสีมา ให้ทุกส่วนบูรณาการ ต่อสู้วิกฤติภัยแล้ง เดินเครื่องเป่าล้างบ่อบาดาล 8-9 อำเภอ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ด้านแม่ทัพภาคที่ 2 บัญชาการหน่วยทหารออกบรรเทาความเดือดร้อนเต็มขีดความสามารถ

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2558 นายสมบัติ ไตรศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้ได้การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ อ.บัวใหญ่ โนนแดง บัวลาย สูงเนิน บ้านเหลื่อม ขามสะแกแสง สีดา ห้วยแถลง โนนสูง ประทาย ด่านขุนทด ชุมพวง เทพารักษ์ เฉลิมพระเกียรติ จักราช โชคชัย ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา สีคิ้ว วังน้ำเขียว โนนไทย ปักธงชัย พระทองคำ แก้งสนามนาง และ อ.เสิงสาง รวม 25 อำเภอ 171 ตำบล 1,809 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 16 ชุมชน ซึ่งราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 812,181 คน 289,376 ครัวเรือน

โดยศูนย์ปภ.เขต 5 นครราชสีมา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 8-9 อำเภอ 98 บ่อไปแล้ว ประกอบด้วย อ.ห้วยแถลง ต.หลุ่งตะเคียน จำนวน 9 บ่อ อ.แก้งสนามนาง ต.โนนสำราญ จำนวน 2 บ่อ อ.ชุมพวง ต. ท่าลาด จำนวน 9 บ่อ อ.บัวลาย ต.บัวลาย จำนวน 2 บ่อ อ.ด่านขุนทด ต.บ้านแปรง จำนวน 3 บ่อ อ.ปากช่อง ต.พญาเย็น จำนวน 48 บ่อ อ.ปักธงชัย ต.ธงชัยเหนือ จำนวน 11 บ่อ และ อ.จักราช ต.จักราช จำนวน 14 บ่อ

ทั้งนี้สำหรับประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 0-4424-2130-31 หรือสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้าน พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างจะได้รับผลกระทบมากเป็นบริเวณกว้าง โดยพื้นที่เกือบทั้ง 20 จังหวัด ซึ่งใน 16 จังหวัดที่ประกาศเป็นภัยแล้ง ทางกองทัพภาคที่ 2 ได้ให้การช่วยเหลือราษฎรโดยส่งรถน้ำไปช่วยเหลือร่วมกับทางจังหวัดและส่วนราชการอื่นๆ โดยทั้ง 16 จังหวัด การให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภคไปกว่า 10 ล้านลิตร

ส่วนการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรใช้น้ำอย่างประหยัดนั้น ทางจังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการออกไปให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงแล้ว ฉะนั้น ตนก็อยากขอให้พี่น้องประชาชนใช้น้ำด้วยความประหยัด โดยเฉพาะรัฐบาลได้แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการทำนาปรังในปีนี้ในหลายพื้นที่ภาคอีสานขอให้ยกเว้น และใช้มาตรการอื่น เช่น การปลูกพืชทดแทนอย่างอื่นไปก่อน รอให้สถานการณ์น้ำดีขึ้นหรือการรอฝนในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. มาก่อน

ขณะนี้ได้ให้แต่ละจังหวัดประสานกับหน่วยในพื้นที่ว่าตรงไหนที่วิกฤติเร่งด่วนก็จะต้องจัดรถน้ำหน่วยทหารไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เรื่องภัยแล้ง ผบ.ทบ. ได้กำชับในการประชุมทุกครั้งให้กองทัพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้บังคับหน่วยแต่ละจังหวัดรู้หน้าที่ดีในพื้นที่ก็ไปให้การช่วยกันอย่างเต็มที่ และทุกคนต่างกระตือรือร้นที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยเฉพาะรถน้ำของทางกองทัพก็ใช้ในการช่วยเหลือราษฎรต่อเนื่องตลอดฤดูแล้งนี้ พล.ท.ธวัช กล่าว.

จ.นครราชสีมา ให้ทุกส่วนบูรณาการ ต่อสู้วิกฤติภัยแล้ง เดินเครื่องเป่าล้างบ่อบาดาล 8-9 อำเภอ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ด้านแม่ทัพภาคที่ 2 บัญชาการหน่วยทหารออกบรรเทาความเดือดร้อนเต็มขีดความสามารถ 26 มิ.ย. 2558 10:05 26 มิ.ย. 2558 12:12 ไทยรัฐ