วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์เมืองจันท์ เร่งขยายตลาด แก้ปมล้งจีนผูกขาดผลไม้ไทย

จากกรณีที่มีพ่อค้านายทุนชาวจีนและต่างชาติเข้ามาตั้งโรงคัดบรรจุผลไม้หรือล้ง ในประเทศไทย โดยเฉพาะล้งจีน เข้ามาครอบงำการค้าผลไม้ไทยมากขึ้น มีฐานลงทุนใหญ่อยู่ที่ จ.จันทบุรี จังหวัดทางภาคตะวันออกที่มีปริมาณผลผลิตผลไม้จำนวนมาก และขยายฐานไปยึดครองการค้าผลไม้ไทยในอีกหลายจังหวัดทางภาคต่างๆจนเป็นที่หวาดหวั่นว่าล้งจีนจะเข้ามาผูกขาดการซื้อขายและกำหนดราคาผลไม้ไทยในอนาคต อย่างไรก็ดี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เฝ้าติดตามเรื่องนี้ พร้อมทั้งเสนอแนวทางให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย เข้าไปดำเนินการขึ้นทะเบียนการทำธุรกิจให้ถูกต้อง และกระทรวงการคลังควรเก็บภาษีการค้า เพื่อให้มีต้นทุนทางภาษีทัดเทียมกับพ่อค้าไทย รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามรูปแบบหรือโมเดลการทำธุรกิจของล้งจีน ตลอดจนตรวจสอบและศึกษาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายผลไม้ของเกษตรกรไทย โดยเฉพาะการส่งออก นอกจากนี้ พล.อ.ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สนช.ให้ความสนใจปัญหานี้ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวสวน เพื่อหาข้อมูลและให้กระทรวงพาณิชย์หาทางออกที่ดีที่สุด ตามข่าวที่เสนอมาอย่างต่อเนื่องนั้น

ทีมข่าวไทยรัฐรายงานความคืบหน้าการติดตามปัญหานี้ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ว่า นายนิอันนุวา สุไลมาน พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยถึงเรื่องล้งจีนเข้ามาลงทุนค้าผลไม้ในประเทศไทยกันมากขึ้นว่า ผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียนความต้องการมีสูงมาก สะท้อนจากพื้นที่ปลูกที่มีเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีนายทุนชาวจีนและเวียดนาม ถือเงินเข้ามาให้ผู้ประกอบการไทยรวบรวมผลไม้ส่งให้เขาและส่งไปต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์รับทราบปัญหานี้แล้ว ในระยะยาวจะไม่ปล่อยให้นายทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจฝ่ายเดียวแน่นอน กระทรวงพาณิชย์จะเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถทำการค้าในต่างประเทศได้มากขึ้น

“คงไม่ง่าย การปรับตัวทางด้านเกษตร จะปรับตามสถานการณ์ ไม่ต้องกังวล เพราะกระทรวงพาณิชย์ มีการวางแผนการขยายตลาด หาตลาดใหม่ๆ ไปยังอินเดีย ยุโรป และตะวันออกกลาง ซึ่งได้เตรียมการป้องกันการค้าในยุคเสรีไว้แล้ว คนจีนที่อยากทำการค้ากับเรา หาผลผลิต ผลไม้เรา เข้ามาแล้วหาพันธมิตร ก็เหมือนทำตัวเป็นเทรดดิ้งที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทย หาคู่ค้าด้วยกันให้ทุนไปรวบรวมซื้อ ผลไม้แล้วเอาไปต่างประเทศ สิ่งที่เรากลัวในอนาคตคือ เราต้องสร้างเทรดดิ้ง สร้างผู้ประกอบการไปตลาดเขา” นายนิอันนุวากล่าว

พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กล่าวอีกว่า จะพยายามติดตามพฤติกรรมการเข้ามาทำธุรกิจของชาวต่างชาติให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายประกอบธุรกิจต่างด้าว อาจจะให้มีการขึ้นทะเบียน และหามาตรการเตรียมการ และข้อมูลในการทำธุรกิจร่วมกับต่างประเทศ โดยเรื่องนี้ต้องทำร่วมกับทุกภาคส่วน เป็นนโยบายระดับประเทศที่ต้องทำร่วมกัน นอกจากนี้ ภาครัฐพยายามหาตลาดในประเทศ ให้ชาวสวนไทยได้ระบายผลผลิต พร้อมให้ความรู้เพิ่มคุณภาพสินค้า ส่งเสริมการแปรรูป ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง

จากกรณีที่มีพ่อค้านายทุนชาวจีนและต่างชาติเข้ามาตั้งโรงคัดบรรจุผลไม้หรือล้ง ในประเทศไทย โดยเฉพาะล้งจีน เข้ามาครอบงำการค้าผลไม้ไทยมากขึ้น มีฐานลงทุนใหญ่อยู่ที่ จ.จันทบุรี จังหวัดทางภาคตะวันออกที่มีปริมาณผลผลิตผลไม้จำนวนมาก 26 มิ.ย. 2558 09:42 26 มิ.ย. 2558 09:48 ไทยรัฐ