วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.นัดเคลียร์ปมบัตรทองทำผู้ป่วยตาย

จากกรณีผลวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) พบว่าผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยเฉพาะความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด มะเร็ง พบอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 70 นั้น ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า งานวิจัยหรือผลศึกษาทางวิชาการต่างๆ ต้องดูอย่างละเอียด ไม่ใช่ดูแค่ผลสรุปเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึงขั้นตอน วิธีการทำผลการวิจัยนั้นๆด้วยว่า มีเงื่อนไขอย่างไร มีการศึกษา ทำอย่างไรบ้าง เท่าที่ทราบผลงานวิจัยของทีดีอาร์ไอต้องพิจารณาทั้งฉบับ ไม่ใช่แค่หยิบยกบางจุด เนื่องจากทีดีอาร์ไอศึกษาในแต่ละปี ซึ่งอัตรา การเสียชีวิตก็เริ่มลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นต้องมาหารือกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป ไม่เช่นนั้นจะเกิดความเข้าใจผิดต่อกัน

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวต่อไปว่า การมีระบบหลักประกันสุขภาพฯเป็นเรื่องดี เพราะทำให้คนเข้าถึงบริการมากขึ้น เพียงแต่จุดไหนที่ยังมีข้อบกพร่องก็ต้องมาดูในรายละเอียด และมาปรับปรุง ส่วนเรื่องที่ยังมีข้อเห็นต่างว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยบัตรทองสูงหรือไม่นั้น ในสัปดาห์หน้าจะมีการจัดเวทีเสวนาเรื่องนี้ โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆมาพูดคุยกัน ทั้งนี้เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพฯของไทยที่ผ่านมาต่างชาติต่างยอมรับ ล่าสุด สธ.ได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลก และ APO ทำหนังสือทบทวนระบบสาธารณสุขไทยขึ้น โดยรวบรวมการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย พบว่าก้าวหน้าขึ้น เห็นได้จากรายจ่ายด้านสุขภาพจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63 เป็นร้อยละ 77 ของรายจ่ายสุขภาพทั้งหมด แต่รายจ่ายสุขภาพที่ประชาชนจ่ายเองลดลง.

การมีระบบหลักประกันสุขภาพฯเป็นเรื่องดี เพราะทำให้คนเข้าถึงบริการมากขึ้น เพียงแต่จุดไหนที่ยังมีข้อบกพร่องก็ต้องมาดูในรายละเอียด และมาปรับปรุง ส่วนเรื่องที่ยังมีข้อเห็นต่างว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยบัตรทองสูงหรือไม่นั้น 26 มิ.ย. 2558 00:20 26 มิ.ย. 2558 00:21 ไทยรัฐ