วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้จัดศึกษาเด็กเคลื่อนย้ายเสริมเศรษฐกิจไทย

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน “การสัมมนาระดับชาติว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของเด็กเคลื่อนย้าย” ว่า การคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องรณรงค์สร้างความตระหนักและเรียกร้องให้เกิดการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้เกิดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

ด้านนายสมพงษ์ สระแก้ว ผอ.มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมสิทธิแรงงาน กล่าวว่า ในอนาคตเด็กเคลื่อนย้าย เด็กข้ามชาติจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจไทย เนื่องจากไทยยังต้องพึ่งพิงแรงงานข้ามชาติ ดังนั้นการให้บริการสิทธิขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กเหล่านี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐและเอกชนต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะสิทธิด้านการศึกษา ที่ต้องมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้พัฒนาและส่งเสริมได้ แต่ที่ผ่านมายังมีปัญหาทั้งการเข้าถึงและการรับรู้ ขณะที่ น.ส.ปฏิมา ตั้งปรัชญากูล ผจก.มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมสิทธิแรงงานเสริมว่า องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่นควรมีมาตรการดูแลและคุ้มครองเด็กทุกกลุ่มในพื้นที่ โดยเฉพาะการให้เด็กได้รับการศึกษาซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะชะลอการนำเด็กไปเป็นแรงงาน

ส่วนนางอธิตา ออร์เรล จากองค์การ World Education กล่าวว่า ปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้รองรับเด็กชายขอบ เด็กเคลื่อนย้าย 96 ศูนย์ดูแลเด็ก 1.7 หมื่นคน แต่คาดว่าจะมี 19 ศูนย์ซึ่งดูแล เด็ก 5,000 คน ต้องถูกปิดตัวเพราะไม่มีเงินทุน.

การคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องรณรงค์สร้างความตระหนักและเรียกร้องให้เกิดการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้เกิดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 26 มิ.ย. 2558 00:14 26 มิ.ย. 2558 00:15 ไทยรัฐ