วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มูลนิธิโรคไต

มูลนิธิโรคไต

  • Share:

www.kidneythai.org เป็นเว็บไซต์ของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ จัดตั้งเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเกี่ยวกับค่ายา ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการผ่าตัดเปลี่ยนไต สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตที่ถูกต้องแก่ประชาชน

ความรู้เรื่องโรคไต ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรค การดูแลรักษาโรค ภาวะโรคต่างๆ กับการเป็นโรคไต อาหารผู้ป่วยโรคไต อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง มะเฟืองกับภาวะไตวายเฉียบพลัน ฟอสฟอรัส โรคไตกับระบบประกันต่างๆ และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมีเมนู การล้างไต/ไตเทียม การเปลี่ยนไต ฝากคำถาม/คำแนะนำ รู้จักมูลนิธิ ติดต่อมูลนิธิ ฯลฯ...

คุณอาจสนใจข่าวนี้