วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หยุดรถไฟความเร็วสูงจีนญี่ปุ่น–3 ก่อนสร้างความหายนะ

วันนี้เป็นตอนสุดท้ายครับ ข้อเสนอแนวทางปฏิรูปรถไฟไทย ของ วศ.รปปท. ใน “แนวทางใหม่” ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของไทยที่ยังอ่อนแอมาก และให้เข้ากับ นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ เพื่อต่อยอดระบบรถไฟมิเตอร์เกจ (1.00 ม.) ของประเทศให้ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโลจิสติกส์ในประเทศได้ โดยคำนึงถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศในระยะยาวที่สำคัญที่สุดก็คือ ใช้เงินลงทุนต่ำกว่ามาก

มาอ่านข้อเสนอของชมรมวิศวะ จุฬาฯ ร่วมปฏิรูปประเทศไทย (วศ.รปปท.) ดูครับ

1.เสนอให้ลงทุน สร้างทางคู่ขนาด 1.00 ม. ชุดใหม่ พร้อมระบบไฟฟ้า แยกใช้เป็นทางรถไฟโดยสารที่ทันสมัย วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 160 กม./ชม. และ ปรับปรุงทางเดี่ยวเดิมให้เป็นรถไฟขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถเดินรถได้ทั้งวัน ไม่ต้องหยุดรอรถไฟโดยสารวิ่งแซงอีกต่อไป เพียงแต่จัดหลีกทางเมื่อมีการสวนกันเองเท่านั้น

2.สร้างความมั่นใจไปถึงจุดหมายปลายทางในเวลาที่แน่นอน ทำให้ Freight Forwarders ยินดีกลับมาใช้บริการ เพราะมีค่าบริการต่ำกว่า และมีความยืดหยุ่นในการผันทางได้ดี กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพราะเป็นระบบราง 1.00 เมตรเหมือนกันหมด

3.เป็นการลงทุนที่ต่ำกว่าแนวทางของกระทรวงคมนาคมกว่า 300,000 ล้านบาท ประหยัดเงินให้ชาติ แต่สามารถตอบโจทย์ความต้องการเร่งด่วนด้านโลจิสติกส์ของประเทศได้

4.ภายใน 5 ปี รัฐบาลจะมีเส้นทางที่ชัดเจนในการปฏิรูปการขนส่ง แยกการบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าออกจากกัน ทำให้สามารถจัดตั้ง “บริษัทร่วมทุน” ภายใต้ พ.ร.บ.รถไฟปัจจุบัน โดยไม่ต้องแก้กฎหมายบริหารแบบเอกชน ให้บริการรถโดยสารทางไกลในมิติใหม่ทันสมัย เหมือนกับรถไฟฟ้า BTS และ MRT ได้

5.เราสามารถชวนให้ บริษัทขนส่งสินค้า เข้ามาร่วมทุน บริหารการขนส่งในรูปแบบโลจิสติกส์ครบวงจร ให้บริการแบบ One Stop Service เป็นการเปลี่ยนศักราชใหม่ของการขนส่งไทย ที่รับประกันความรวดเร็ว ไปถึงที่หมายในเวลาที่แน่นอน การติดต่อการค้าระหว่างประเทศเรายังสามารถขนถ่ายสินค้าไปมากับ ลาว และ จีน ได้ด้วยระบบ Overhead Crane ขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เฉพาะชายแดนที่มีความกว้างทางรถไฟไม่เท่ากัน ซึ่งไม่เสียเวลามาก เพราะต้องมีการหยุดตรวจสินค้า
ผ่านแดนอยู่แล้ว ทุกวันนี้ไทยก็ช่วยลาวสร้างทางรถไฟ 1.00 ม. ไปถึง ท่านาแล้งในลาวแล้ว

6.เมื่อเรามี รถไฟฟ้าราง 1.00 ม. วิ่งด้วยความเร็วสูง 160 กม.ต่อ ชม. ที่ทันสมัยแล้ว ถ้าจะสร้าง รถไฟความเร็วสูง ในอนาคต ก็แค่เตรียมที่ดินเผื่อไว้ เมื่อมีจำนวนผู้โดยสารมากพอ ทำให้สามารถจัดการที่ดินรถไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาการเวนคืน

7.จากการเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนแบบ Apple to Apple โดยคิดเป็นมูลค่าในอนาคต พบว่า การลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไป ที่ วศ.รปปท. เสนอนี้ ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าแบบของกระทรวงคมนาคมถึง 146,273 ล้านบาท แต่ ตอบโจทย์ และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดีกว่า สุดท้าย ประเทศไทยจะได้ทางรถไฟถึง 5 ทาง และได้รถไฟความเร็วสูงด้วย แต่แนวทางการลุงทุนของ กระทรวงคมนาคม นอกจากจะแพงกว่า และ ไม่ตอบโจทย์ แล้ว สุดท้ายยังได้ทางรถไฟแค่ 4 ทาง เท่านั้น

วันนี้ รัฐบาล โดย กระทรวงคมนาคม ได้ถลำลึกไปมากกับ จีน ญี่ปุ่น ทางแก้ที่ วศ.รปปท. เสนอก็คือ ขอเปลี่ยนเนื้อหาการก่อสร้าง จากรถไฟทางคู่ชุดใหม่ 1.435 ม. เป็นทางคู่ชุดใหม่ 1.00 ม. ที่เรามีอยู่แล้ว และตัดขอบเขตการก่อสร้างให้เหลือเฉพาะส่วนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเส้นทางคู่ 1.00 ม. ที่เรามีอยู่แล้ว และ ปรับปรุงทางคู่ 1.00 ม. ทั้งหมด ให้เป็น ระบบรถไฟฟ้า และ เพิ่มทางเดี่ยวอีก 1 ทางใช้ขนสินค้า แยกจากผู้โดยสาร

ผมก็หวังว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะรับฟังความเห็นนี้ ก่อนที่จะ ลงทุนผิดพลาดอย่างมหันต์ สร้างหนี้และความเสียหายให้ลูกหลานอีกหลายแสนล้านบาท.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

25 มิ.ย. 2558 09:41 25 มิ.ย. 2558 09:41 ไทยรัฐ