วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐธรรมนูญที่สูญเปล่า

โดย หมัดเหล็ก

การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในชั้น กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ใกล้ที่จะได้บทสรุปเต็มที คำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ยอมรับว่า มีการปรับปรุงแก้ไขในหลายประเด็น ที่จะส่งผลให้มีการแก้ไขเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญกว่า 100 มาตรา

เช่นกรณีการตัดกลุ่มการเมือง ที่จะต้องส่งผลให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวโยงกันถึงประมาณ 30 มาตรา หรืออย่างกรณีนายกฯมาจากคนนอก ก็ต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ส.ในสภา 2 ใน 3

เรื่อง โอเพนลิสต์ ก็จะจ้องไปบรรจุไว้ในบทเฉพาะกาล จะใช้ต้องเมื่อมีความพร้อมในการเลือกตั้ง ยังให้ กกต. จัดการเลือกตั้งเหมือนเดิม ตัดคณะกรรมการเลือกตั้งทิ้ง ไม่ยุบ กรรมการสิทธิมนุษยชน ไปรวมกับ ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาแก้ไขที่อำนาจหน้าที่ไม่ให้ซ้ำซ้อนกันแทน

ตัดมาตรา 182 ทิ้ง ปรับปรุงมาตรา 181 ให้ นายกฯ เสนออภิปรายไว้วางใจตัวเองได้ และไม่ตัดสิทธิฝ่ายค้านที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯได้

ตัดประเด็น กลุ่มการเมือง ออก ให้ ส.ว. มาจากการสรรหา แต่ให้ลดอำนาจลง ให้คงการเลือกตั้ง ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม แต่กำหนดให้ปรับเปลี่ยน ส.ส.เขตจาก 250 เป็น 300 ส.ส.บัญชีรายชื่อจาก 200 เหลือ 150

ประเด็นสุดท้าย การปฏิรูปและการปรองดอง เสนอให้ยุบรวมกรรมการปรองดองเข้ากับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และบัญญัติเฉพาะการปฏิรูปที่จำเป็นไว้ในรัฐธรรมนูญ

เอาแค่นี้ ก็แทบจะแก้ไขกันทั้งฉบับ ที่ตั้งความหวังจะเป็นรัฐธรรมนูญในฝัน เป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมไปเสียแล้ว การปล่อยเวลาให้เนิ่นนาน และกำหนดขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งคณะบุคคลที่ร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิม

ดังนั้น การที่ คสช. ต้องการให้ การเลือกตั้ง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จึงเป็นเรื่องยากที่จะใช้เพียงกลไกจากรัฐธรรมนูญเพื่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

แต่จะต้องเริ่มต้นจาก แนวความคิด อุดมคติ ทัศนคติ ร่วมกัน ทั้งของ ประชาชน ทั้ง ผู้ใช้รัฐธรรมนูญ ตลอดจนถึง ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ให้อยู่ในวิถีของระบอบประชาธิปไตยจริงๆ

ในอดีตรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม สารพัดรัฐธรรมนูญที่ร่างกันขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นยุคเผด็จการหรือยุคประชาธิปไตย ก็ไม่เคยได้รัฐธรรมนูญที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับคนไทยเลยแม้แต่ฉบับเดียว

เพราะรัฐธรรมนูญมีช่องว่างของ ระบบอุปถัมภ์ อยู่นั่นเอง ทำให้ อำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ หรือ อำนาจนอกประชาธิปไตย สามารถที่จะมีอิทธิพลต่อรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการเปิดช่องหมกเม็ดเอาไว้แล้ว

จะร่างรัฐธรรมนูญกันอีกกี่ฉบับก็สูญเปล่าอยู่ดี.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com

25 มิ.ย. 2558 09:23 25 มิ.ย. 2558 09:23 ไทยรัฐ