วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปช.ปัดแสดงความเห็นเปิด กาสิโน ชี้ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิรูป

"เทียนฉาย" ยัน สปช. ดำเนินงานในกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อพิจารณาแผนปฏิรูปทั้งหมด ปัดแสดงความเห็นเปิดกาสิโน ชี้ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิรูป ย้ำให้อิสระสมาชิกรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ โดยใช้เกณฑ์เสียงข้างมากในการพิจารณา ...

วันที่ 24 มิถุนายน นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวถึง การหารือของสมาชิก สปช. ในงานสัมมนาสานใจปฏิรูป สภาปฏิรูปแห่งชาติ ว่า มีการหารือประเด็นหลัก สามสี่ประเด็น โดยเรื่องแรก สปช. ยืนยันว่า การดำเนินงานของ สปช. เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ส่วนเวลาที่เหลือจะเร่งเรื่องแผนปฏิรูป วันที่ 22 สิงหาคม จะเป็นวันประชุม สปช. ครั้งสุดท้าย เพื่อพิจารณาแผนปฏิรูปทั้งหมด จากนั้นจะให้เวลาสมาชิกไปพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะอยู่ในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน

นายเทียนฉาย กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการส่งผลงานการปฏิรูปไปยังรัฐบาลจะมีการแบ่งหมวดหมู่ใน 3-4 ลักษณะ ประเด็นแรกคือ รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ประเด็นที่สองคือวิสัยทัศน์ประเทศไทย ประเด็นที่สามเป็นรายละเอียดแผนปฏิรูปประเทศ 37 วาระการปฏิรูป และวาระการพัฒนา และสี่ คือการแสดงให้เห็นภาพชัดเจนของการปฏิรูป เพื่อให้รัฐบาลเห็นว่า จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารประเทศได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนเอกสารอื่นๆ จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ประเด็นหลัก 4-5 ประเด็น เพื่อให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น อาทิ เรื่องการแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จากนี้ไปจะทยอยนำแผนปฏิรูปไปขยาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและนำเสนอต่อประชาชนให้เข้าใจ เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความเห็น และสุดท้ายจะจัดพิมพ์ และเผยแพร่

นายเทียนฉาย ยังระบุถึงกรณีการหารือกับสมาชิก สปช. ว่า ขณะนี้ประชาชนยังมีความสับสน แม้บางเรื่องเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริม แต่การให้ความเห็นจากหลายฝ่าย อาจมีความเห็นที่แตกต่างกัน หากจะให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันควรให้กรรมาธิการชุดต่างๆ ของ สปช. ทำหน้าที่ชี้แจง

ส่วนความเห็นของสมาชิก สปช. แต่ละคน ควรเสนอภายในห้องประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ ผลที่เกิดจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่เกี่ยวเนื่องมาถึง สปช. มีเพียง 2 เรื่อง คือ สปช.จะไม่ได้ทำหน้าที่จัดทำพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ ดังนั้น สิ่งที่ สปช. ทำได้คือ การวางโครงร่างการปฏิรูปต่างๆ และข้อเสนอแนะทั้งหมดไว้ เพื่อให้รัฐบาลสามารถดำเนินการต่อได้ ส่วนเรื่องคำถาม หนึ่งคำถามที่ สปช. มีสิทธิเสนอเกี่ยวกับการทำประชามตินั้น ที่ประชุมสัมมนายังไม่ได้หารือในเรื่องดังกล่าว เพราะเห็นว่ายังมีเวลา และหากการส่งคำถามนั้นอยู่หลังช่วงเวลาในการให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญไปแล้ว อาจมีผลผูกพันในเรื่องของข้อกฎหมาย

ส่วนเรื่องการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปิดบ่อนกาสิโน นายเทียนฉาย กล่าวว่า สปช. ไม่รับทราบเรื่องนี้ เพราะการเปิดบ่อนกาสิโนไม่ได้อยู่ในแผนของการปฏิรูป ส่วนรัฐบาลจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรนั้นไม่สามารถตอบได้ ความเห็นในเรื่องนี้สมาชิก สปช. ควรชะลอไว้ก่อนเพราะระยะเวลาเหลือไม่พอที่จะมาหารือเรื่องนี้

ส่วนกระแสข่าวที่ออกมาในลักษณะว่าสมาชิก สปช. จะมีความเห็นรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้น เป็นปกติ แต่สิ่งสำคัญคือ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพราะ สปช. มีอิสระที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญก็ได้ ความเห็นของแต่ละบุคคลนั้นถือเป็นเอกสิทธิ์ แต่การพิจารณาในห้องประชุมนั้นจะใช้เกณฑ์เสียงข้างมากในการพิจารณา ว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในเบื้องต้น จะใช้เสียง 126 เสียง.

"เทียนฉาย" ยัน สปช. ดำเนินงานในกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อพิจารณาแผนปฏิรูปทั้งหมด ปัดแสดงความเห็นเปิดกาสิโน ชี้ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิรูป ย้ำให้อิสระสมาชิกรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ โดยใช้เกณฑ์เสียงข้างมากในการพิจารณา ... 24 มิ.ย. 2558 21:13 24 มิ.ย. 2558 21:26 ไทยรัฐ