วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ช่วยชาวนาสู้แล้ง! พณ.ถกผู้ประกอบการ ลดราคาปุ๋ย-ค่าเช่ารถเกี่ยวข้าว

พาณิชย์ ร่วมแจมช่วยชาวนาฝ่าวิกฤติภัยแล้ง หารือผู้ประกอบการลดราคาปุ๋ย ยา ค่าเช่ารถเกี่ยว สำหรับฤดูกาลผลิตปี 58/59 ...

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 58 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในฤดูกาลผลิตปี 58/59 ตามที่นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยกรมฯ ได้ หารือกับผู้ประกอบการเพื่อลดราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ยาป้องกันกำจัดศัตรูพืช และค่าบริการรถเกี่ยวข้าวแล้ว

สำหรับปุ๋ยเคมีผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใช้ในนาข้าวในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลลงแล้ว 4 สูตรหรือลดลงกระสอบ (50 กก.) ละ 40-50 บาท ปุ๋ยเคมีที่ใช้กับพืชอื่นๆ 7 สูตร ลดลงกระสอบ (50 กก.) ละ 25-50 บาท สำหรับราคาจำหน่ายปลีกของร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย และร้านค้าปลีกปุ๋ยเคมีในต่างจังหวัดจะมีค่าบริหารจัดการและค่าขนส่งเพิ่มขึ้นตามระยะทาง ส่วนการลดราคาจำหน่ายยาป้องกันกำจัดศัตรูพืช ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรับลดราคาลงแล้ว 7 สูตร โดยลดลง 5-10% แต่ราคาจำหน่ายปลีกของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าปลีกยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชในต่างจังหวัดจะมีค่าบริหารจัดการและค่าขนส่งเพิ่มขึ้นตามระยะทาง

ขณะที่การลดราคาค่าบริการรถเกี่ยวข้าวนั้นได้ขอความร่วมมือชมรมรถเกี่ยวข้าว ขอให้ลดราคาลงในฤดูการผลิตข้าวนาปี ปี 58/59 ซึ่งชมรมได้ให้ความร่วมมือ โดยจะคิดค่าบริการรถเกี่ยวข้าวภาคกลางที่ไร่ละ 450 บาท ส่วนภาคอื่นๆ จะคิดค่าบริการไม่เกินไร่ละ 500 บาท ยกเว้นพื้นที่นาที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งยากต่อการเก็บเกี่ยว ให้ผู้บริการตกลงกับเกษตรกรเป็นรายกรณีไป

“การปรับลดราคาดังกล่าว กรมฯ จะส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดูแลให้มีการดำเนินการได้จริง ซึ่งการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เพราะการที่เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตต่ำ จะทำให้มีรายได้สูงขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามเป้าหมายของรัฐบาล” นายบุณยฤทธิ์ กล่าว.

พาณิชย์ ร่วมแจมช่วยชาวนาฝ่าวิกฤติภัยแล้ง หารือผู้ประกอบการลดราคาปุ๋ย ยา ค่าเช่ารถเกี่ยว สำหรับฤดูกาลผลิตปี 58/59 ... 24 มิ.ย. 2558 20:30 24 มิ.ย. 2558 20:59 ไทยรัฐ