วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิกฤติภัยแล้ง โคราชระดมทุกหน่วยงาน แก้ปัญหาเขื่อนลำตะคอง

โคราชประสบปัญหา วิกฤติภัยแล้ง จึงระดมทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนลำตะคอง โดยเร่งดึงน้ำดิบจากเขื่อนลำแชะ ช่วยในการผลิตน้ำประปาให้คนเมือง พร้อมแจ้งเกษตรกร เลื่อนเพาะปลูกข้าวนาปีไปถึง เดือนสิงหาคม

เมื่อช่วงสายของวันที่ 24 มิ.ย. 58 ที่ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักชลประทานที่ 8 ชลประทานจังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดฯ ประมงฯ สถานีอุตุนิยมวิทยา ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลนครนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ รวมกว่า 100 คน เพื่อร่วมกันวางแผนจัดสรรการใช้น้ำในเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ให้เพียงพอไปจนถึงฤดูแล้งปีหน้า และวางแผนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตที่จะถึง เนื่องจากปัจจุบัน ปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองได้ลดปริมาณลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเหลือปริมาณน้ำใช้การได้เพียง 59 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 19% ของความจุเขื่อน

โดยในที่ประชุมได้วางแผน แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ด้วยการให้เทศบาลนครนครราชสีมา ดึงน้ำดิบ จากเขื่อนลำแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา วันละไม่เกิน 35,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อมาใช้ในการผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือนจากนี้ไป และให้ทางเทศบาลฯ จัดสรรการจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบเป็นรอบๆ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้ทั่วถึง พร้อมทั้งประสานให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง เร่งทำฝนหลวงเพิ่มขึ้น และในส่วนของเกษตรกร ในพื้นที่เขตชลประทานที่มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 160,000 ไร่ ขณะนี้ทางชลประทานได้ขอความร่วมมือ ให้เกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูกนาปีออกไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อรอให้มีฝนตกลงมาช่วยปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองเพิ่มขึ้น ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ในปี 2558 นี้ จะมีฝนตกลงมาน้อยกว่าเกณฑ์ และจะมีพายุฝนเพียงแค่ 1 ลูกเท่านั้น ที่พัดเข้ามาในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2558 

ทางด้าน นายธงชัย กล่าวว่า เรื่องภัยแล้งที่หลายฝ่ายเกรงว่าจะเกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำ ขณะนี้ยังไม่เกิดขึ้น แต่จังหวัดมีการประกาศภัยแล้งไปแล้ว 25 อำเภอ จาก 32 อำเภอ และในทุกอำเภอขณะนี้ ไม่มีอำเภอไหนที่ไม่แล้ง ซึ่งตอนนี้เรามีการประชุมแบ่งน้ำ โดยการเชื่อมท่อเข้าหากันหมดทุกอ่างเก็บน้ำทั้ง 5 อ่าง ของ จ.นครราชสีมา ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นผู้บริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำเพื่อการเกษตรหรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค น้ำทำประปา ที่ต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด และข้อเท็จจริงขณะนี้ น้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง เหลืออยู่ 80 ล้าน ลบ.ม. จากอัตราเก็บกัก 314 ล้าน ลบ.ม. ทุกคนทราบดีว่ามีน้ำเหลืออยู่น้อยมาก แต่ 80 ล้าน ลบ.ม.จะสามารถใช้น้ำได้อย่างมาก ประมาณ 50 ล้าน ลบ.ม. ส่วนอีก 30 ล้าน ลบ.ม.ต้องเก็บกักไว้ สำหรับหล่อเลี้ยงระบบนิเวศวิทยาหรือตัวอ่าง โดยในเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี เหลือประมาณ 100 ล้าน ลบ.ม. ส่วนในเขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย เหลือ 30 ล้าน ลบ.ม. 

แต่ที่เราจะทำ คือ เราจะเอาน้ำที่มีในอ่างทุกอ่าง มาบริหารจัดการร่วมกัน ให้เป็นเสมือนเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างเดียวกันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั้งจังหวัด หรือเป็นประโยชน์สูงสุดกับคนทั้งประเทศ เพราะโคราชเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ถ้าโคราชผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ ประเทศไทยก็จะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปในระดับหนึ่ง ส่วนอื่นๆ ต้องไปว่ากันเป็นรายจังหวัดไป และนี่คือการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในหนึ่งเดียว รวมทั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ คือประชาชน ทั้งหมดต้องมารับรู้ร่วมกันด้วยว่า การใช้น้ำจะผิดจากเดิมไปแค่ไหน และจะช่วยกันประหยัดได้อย่างไร ส่วนผู้ผลิตน้ำประปาภูมิภาค ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ก็ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤติไปได้ เพราะถ้าต่างคนต่างทำการแก้ไขปัญหา ทุกอย่างก็จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่การรวมเป็นหนึ่งเดียว และผู้ที่จะทำให้น้ำเพิ่มมากขึ้นได้ คือ หน่วยฝนหลวง นายธงชัย กล่าว

โคราชประสบปัญหา วิกฤติภัยแล้ง จึงระดมทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนลำตะคอง โดยเร่งดึงน้ำดิบจากเขื่อนลำแชะ ช่วยในการผลิตน้ำประปาให้คนเมือง พร้อมแจ้งเกษตรกร เลื่อนเพาะปลูกข้าวนาปีไปถึง เดือนสิงหาคม 24 มิ.ย. 2558 15:55 24 มิ.ย. 2558 19:39 ไทยรัฐ