วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทบ. หนุนรัฐช่วยภัยแล้ง ส่งทหารช่างเจาะน้ำบาดาล

ทบ. หนุนรัฐช่วยภัยแล้ง ส่งทหารช่างเจาะน้ำบาดาล

  • Share:

กองทัพบก ส่งทหารช่าง ช่วยขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการเพาะปลูก หนุนรัฐบาลแก้ปัญหาภัยแล้งในการทำนาข้าว...

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 58 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการกำหนดนโยบาย และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนิน "โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2558" เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำบาดาลมาช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีอยู่ในไร่นาของเกษตรกร จำนวน 269 แห่ง ภายใน 20 วัน ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, สุพรรณบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก และกำแพงเพชร  โดยรัฐบาลมอบหมายให้ กองทัพบก, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าดำเนินการขุดเจาะ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐบาลมอบหมาย และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ทันท่วงที

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. ได้สั่งการให้ กรมการทหารช่าง และกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบ และเข้าดำเนินงานทันที โดยให้บูรณาการทำงานร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร โดยกองทัพบกได้รับมอบหมายให้ขุดเจาะน้ำบาดาล จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ดังนี้ กรมการทหารช่าง รับผิดชอบขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ บ้านยางฝาง หมู่ 3, บ้านมาบทราย หมู่ 4, บ้านโพธิ์สำราญ หมู่ 5, บ้านหนองแหน หมู่ 9 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

กองพลพัฒนาที่ 1 รับผิดชอบขุดเจาะบ่อบาดาล ในพื้นที่บ้านสีบัวทอง หมู่ 3, บ้านยางกลาง หมู่ 3, บ้านยางกลาง หมู่ 4, บ้านแก้วกระจ่าง หมู่ 6 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

โดยขณะนี้ หน่วยทหารช่างได้นำเครื่องขุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมเครื่องมือช่างเข้าดำเนินการขุดเจาะในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 58 การปฏิบัติงานจะเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับส่วนราชการอื่น และจะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถนำน้ำบาดาลมาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยทันที ทั้งนี้ ในระยะยาวบ่อน้ำบาดาลจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในฤดูกาลถัดไป เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนด้วย นอกจากการขุดเจาะบ่อบาดาลเร่งด่วนดังกล่าวแล้ว ในขณะนี้ ทหารช่างของกองทัพบกยังคงอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานสนับสนุนรัฐบาล และ คสช. ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ อาทิ โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ตามนโยบาย คสช. ปี 2558 (เพิ่มเติม) ใน 169 แผนงานทั่วประเทศ ระหว่าง มิ.ย. – ก.ค. 58 โครงการขุดลอก และพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย จ.กาฬสินธุ์ เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้