วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กปน.หืดจับ น้ำดิบไม่พอ ต้องลดการผลิต ทำประปา กทม.ไหลอ่อน

กปน.หืดจับ น้ำดิบไม่พอ ชี้ ต้องลดการผลิต ส่งผลน้ำประปากรุงเทพฯกรุงเทพฯ เผย น้ำจากสามเขื่อนใหญ่ ใช้ได้อีกเพียง 30 วัน ถ้าฝนไม่ตกต้องใช้น้ำกร่อย เตือน สำรองน้ำไว้ใช้ ด้านปภ.เผย 21 จว. ประสบภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งส่งผล กระทบต่อการผลิตน้ำประปา สำหรับให้บริการประชาชน ว่า ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา กปน. ได้ลดกำลังการผลิต และจ่ายน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน จาก 3.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เหลือ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนลงกว่าเดิม ในบางช่วงเวลา

นอกจากนี้ จากการที่กรมชลประทานลดการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้น้ำไม่พอผลักดันน้ำเค็ม และส่งผลให้น้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาบริเวณสถานีสูบน้ำดิบ มีค่าความเค็มสูงกว่ามาตรฐาน กปน. จึงลดการสูบน้ำดิบเข้าคลองประปา ในช่วงที่ค่าคลอไรด์สูง รวมทั้งสำรองน้ำดิบที่มีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ที่นำมาผลิตน้ำประปาให้ได้มากที่สุด

นายธนศักดิ์ กล่าวว่า กปน. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมมือกันใช้น้ำประปาอย่างประหยัด โดยประชาชนควรสำรองน้ำ ไว้ใช้ภายในครัวเรือน ส่วนภาคอุตสาหกรรม ควรมีระบบการสำรองน้ำไว้ใช้เพื่อการผลิตสินค้า เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนัก เพราะขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการน้ำได้ ซึ่งเมื่อดูจากตัวเลขของปริมาณน้ำทั้ง 3 เขื่อนใหญ่ ที่ส่งมา ทั้งเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ และเขื่อนป่าสัก ก็ยังใช้ได้อีก 30 วัน ซึ่งระหว่างนี้อาจจะมีฝนตก แต่หากฝนไม่ตก ก็จะต้องใช้น้ำกร่อยเพื่อการอุปโภค แต่น้ำดื่มเพื่อการบริโภค ยืนยันว่า กปน.จะไม่ให้ขาดแคลน ซึ่งอาจประสานกับทางกรมชลประทาน ขอน้ำที่เก็บไว้ที่เขื่อนมาใช้เพื่อการบริโภค

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ว่า มีจังหวัดที่ได้ได้รับผลกระทบ 40 จังหวัด 264 อําเภอ 1,456 ตําบล 38,102 หมู่บ้าน ขณะนี้คลี่คลายแล้ว 19 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี สุพรรณบุรี สตูล มหาสารคาม กาฬสินธุ์ พังงา จันทบุรี เพชรบุรี กระบี่ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน ลําปาง แพร่ กําแพงเพชร บุรีรัมย์ หนองบัวลําภู นครศรีธรรมราช ตรัง และเชียงใหม่ โดยยังคงมีพื้นที่ที่ประสบสถานการณ์ภัยแล้ง จำนวน 21 จังหวัด 142 อําเภอ 813 ตําบล 7,590 หมู่บ้าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 10.12 ของหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมประสานหน่วยงานต่างๆ เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ ทั้งนำรถออกแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนเพื่อการอุปโภค บริโภค

กปน.หืดจับ น้ำดิบไม่พอ ชี้ ต้องลดการผลิต ส่งผลน้ำประปากรุงเทพฯไหลอ่อน เผย น้ำจากสามเขื่อนใหญ่ ใช้ได้อีกเพียง 30 วัน ถ้าฝนไม่ตกต้องใช้น้ำกร่อย เตือน สำรองน้ำไว้ใช้ ด้านปภ.เผย 21 จว. ประสบภัยแล้ง 24 มิ.ย. 2558 15:05 24 มิ.ย. 2558 16:08 ไทยรัฐ