วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

3 บริษัทไอซีทีผนึกกำลังหนุนโปรเจกต์ดาต้าเซ็นเตอร์รัฐบาล

"ยูไอเอช, ทีซีซีที, 1-Net สิงคโปร์" จับมือพร้อมร่วมโครงการดาต้าเซ็นเตอร์สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล หวังส่งผลเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ...

นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด 
(ยูไอเอช) กล่าวว่า กลุ่มยูไอเอชร่วมมือกับ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีที) และบริษัท 
1-Net สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์จากสิงคโปร์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ โดยทั้ง 3 บริษัท ได้ร่วมกันยื่นเอกสารแสดงความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการไปที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) แล้ว

สำหรับความร่วมมือของทั้ง 3 บริษัท ในครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งของแต่ละแห่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้บริการด้าต้าเซ็นเตอร์ในระดับพรีเมียม เนื่องจากสามารถให้บริการในลักษณะวันสต็อปโซลูชั่น ในส่วนจุดแข็งของยูไอเอชเอง เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายบรอดแบนด์ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุดเปิดให้บริการคลาวด์เน็กซ์เจนครบวงจร

นายวิชัย กล่าวต่อว่า โครงการศูนย์ข้อมูลนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งจะทำให้เกิดการผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ตลอดจนนำแพลตฟอร์มใหม่ๆ มาใช้ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจไทย จะทำให้ประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศไทยสามารถแข่งขันกับตลาดในต่างประเทศได้ขณะเดียวกันข้อดีของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน และสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจให้บริการเครือข่าย รวมถึงการปฏิรูป จัดระบบการเก็บข้อมูลขององค์กรรัฐ และเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งในฐานะภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ และศักยภาพความพร้อมในการให้บริการจึงมีความสนใจที่จะเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูปจัดระเบียบข้อมูลของประเทศ

ทั้งนี้ ถึงเวลาแล้วที่องค์กรทุกแห่งจะให้ความสำคัญกับการนำดิจิตอลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และก้าวสู่การเป็นผู้นำอาเซียนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล รวมทั้งจะทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำบริการดาต้าเซ็นเตอร์ ในอาเซียนด้วยเช่นกัน

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ กล่าวว่า ทีซีซีทีมีความพร้อมขับเคลื่อนประเทศชาติตามนโยบายรัฐในฐานะเป็นผู้นำในการให้บริการศูนย์ข้อมูลเชิงพาณิชย์ (Commercial Data Center) ซึ่งทีซีซี เทคโนโลยี ให้บริการเป็นทั้งศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ความร่วมมือระหว่างทีซีซีที ยูไอเอช และ 1-Net จะช่วยขยายฐานลูกค้า โดยฐานลูกค้าของทีซีซีทีในปัจจุบันประกอบด้วยธุรกิจสารสนเทศ ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม สถาบันการเงิน ประกันชีวิต ประกันภัย โรงพยาบาล ตลอดจนธุรกิจสื่อ โดยเป็นฐานลูกค้าทั้งภายในประเทศและบริษัทข้ามชาติ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังจะได้ขยายฐานลูกค้ารวมถึงองค์กรภาครัฐบาลอีกด้วย

นายปณต กล่าวต่อว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายคือการเป็นศูนย์กลาง หรือ Hub ของศูนย์ข้อมูลและการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาค (Regional Hub of Data Centers and Connectivity) ในอนาคตทีซีซีทีมีแผนขยายศูนย์ข้อมูล รวมถึงการเชื่อมโยงศูนย์ด้วยเครือข่ายการเชื่อมต่อแบบใยแก้วนำแสงกับพันธมิตรทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค ทีซีซีทีเล็งเห็นความต้องการของตลาดและธุรกิจประกอบการในความจำเป็นต้องใช้ศูนย์ข้อมูลและการเชื่อมต่อ เราจึงพร้อมให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง UIH และ 1-Net โดยใช้ความชำนาญในการให้บริการกว่าทศวรรษของทีซีซีที ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างจุดแข็งที่ครบถ้วนและนำไปสู่นวัตกรรมระบบบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์สมัยใหม่ และเพิ่มความพร้อมให้กับประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลและแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ไร้พรมแดนได้อย่างสมบูรณ์

นายหว่อง กา วิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท 1-Net สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด กล่าวว่า ยินดีที่ได้ร่วมงานกับ TCCT และ UIH ในประเทศไทยโดยประสานจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกันเพื่อให้ตรงกับความต้องการของรัฐบาลของประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกการให้บริการศูนย์ข้อมูลในสิงคโปร์ มีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบและบริการจัดการศูนย์ข้อมูลที่รองรับด้วยระบบหลังวิกฤติ (Mission Critical) ความชำนาญด้านการบริหารจัดการของเราจะทำให้การร่วมธุรกิจนี้ถือกำเนิดศูนย์ข้อมูลสำหรับรัฐบาลไทยได้.

"ยูไอเอช, ทีซีซีที, 1-Net สิงคโปร์" จับมือพร้อมร่วมโครงการดาต้าเซ็นเตอร์สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล หวังส่งผลเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ... 24 มิ.ย. 2558 14:52 24 มิ.ย. 2558 15:35 ไทยรัฐ